Udbrud af antibiotikaresistente bakterier i lægemidlet Dicillin

Udbrud med carbapenemase-producerende ST79 Enterobacter hormaechei.

I februar 2023 stod det klart, at lægemidlet kapsel Dicillin® produceret af lægemiddelproducenten Sandoz var årsagen til et udbrud med bakterien ST79 Enterobacter hormaechei med resistensgenerne NDM-5 og OXA-48. Lægemidlet blev i den anledning tilbagekaldt fra det danske marked. Sandoz har nu afsluttet sine undersøgelser og konklusionen er, at forureningen efter al sandsynlighed stammer fra urene børster. Børsterne anvendes til at børste støv af kapslerne efter påfyldning og inden de pakkes i æsker. Der har således ikke været noget galt med indholdsstofferne i medicinen.

Udbruddet omfatter nu 38 patienter. Heraf er 15 patienter fundet positive med den unikke epitype af bakterien ST79 Enterobacter hormaechei med resistensgenerne NDM-5 og OXA-48 og yderligere 23 patienter er testet positive med mindst ét af de unikke resistensplasmider fra udbrudsbakterien. Udbruddet blev opdaget via den nationale overvågning af multiresistente bakterier, som SSI udfører i samarbejde med de klinisk mikrobiologiske afdelinger. SSI følger fortsat udviklingen i antallet af nye tilfælde.

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) er en gruppe af bakterier, som kan være svære at behandle, fordi de er modstandsdygtige over for de antibiotika, der normalt bruges til behandling af alvorlige infektioner. I Danmark ses CPO-smitte oftest efter rejse i udlandet eller ved smitteudbrud på danske hospitaler. I 2021 blev i Danmark i alt påvist 221 patienter med carbapenemase-producerende tarmbakterier, som udgør hovedparten af CPO.
Resistensgener kan sprede sig fra en bakterietype til en anden bakterietype via såkaldte plasmider, som det netop er sket i dette udbrud.

Beskrivelse af sygdomsudbruddet

Fra oktober 2022 til april 2023 blev der i alt registreret 13 CPO-patienter med samme unikke epitype ST79 Enterobacter hormaechei med resistensgenerne NDM-5 og OXA-48. Derudover er der registreret 22 CPO-patienter med ét af de unikke resistensgener, som tidsmæssigt falder sammen med de øvrige kendte tilfælde. Det senest kendte tilfælde er registreret i september 2023.
Der er fundet et enkelt tilfælde på Island med den samme unikke udbrudsbakterie, hvor der også er ordineret det samme lægemiddel til patienten.

I begyndelsen af udbrudsundersøgelsen havde tilfældene ingen kendt relation til hinanden. Der var ikke mistanke om, at smitten var sket på hospital eller ved rejse. Den fundne epitype var så unik og karakteristisk, at der i januar 2023 blev taget kontakt til de involverede klinisk mikrobiologiske afdelinger, for at få afklaret årsagen til udbruddet.

Odense Universitets Hospitals kliniske mikrobiologiske afdeling bemærkede i sin udredning, at 3 patienter, der var testet positive på deres laboratorium i januar 2023, havde fået behandling med Dicillin® kapsler kort før udbrudsbakterien blev påvist. De undersøgte uåbnede pakker med Dicillin® og fandt ud af, at CPO-bakterien kunne dyrkes fra overfladen på en kapsel Dicillin® 500 mg. Ydermere kunne andre klinisk mikrobiologiske afdelinger og interviewundersøgelse foretaget af SSI bekræfte, at alle patienter havde fået ordineret Dicillin® fra samme producent forud for positivt prøvefund af epitypen. På den baggrund tilbagekaldte lægemiddelproducenten Sandoz lægemidlet kapsel Dicillin® den 6. februar 2023.

Ingen af de danske patienter er blevet alvorligt syge af bakterien, og ingen har fået behandling for bakterien. Ti af patienterne er døde på grund af alvorlig underliggende sygdom, men der er ingen tegn på, at det skyldes udbrudsbakterien. Som en del af afdækningen af udbruddet er de berørte patienters læger blevet interviewet. I forlængelse heraf er det nu bekræftet, at tre patienter i 2020 med samme unikke epitype også har indtaget samme lægemiddel kort før påvisning.

Resistensgener kan overføres mellem bakteriearter i tarmsystemet hos mennesker SSI gennemgik derfor data fra den nationale overvågning og fandt yderligere 15 patienter testet positive med mindst ét af de unikke resistensplasmider fra udbrudsbakterien i samme periode, som de øvrige patienter. Den ene af disse patienter blev konstateret positiv i 2020, hvilket faldt tidsmæssigt sammen med de to andre patienter i 2020, som havde epitypen.
Der er siden registreret 7 nye tilfælde med mindst ét af de unikke resistensplasmider i den nationale overvågning, det seneste tilfælde i september 2023.

Interview med praktiserende læger for de patienter, som er fundet positive for resistensplasmiderne i andre bakteriearter end epitypen bekræfter, at et flertal af disse patienter også er blevet behandlet med Dicillin® fra samme producent.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen fandt Sandoz i alt 12 forurenede batches. Ifølge Lægemiddelstyrelsen skal virksomheden efter de afsluttende analyser ikke lave flere undersøgelser af kilden til forurening eller udføre flere test af den tilbagekaldte medicin. Sandoz har efterfølgende trukket deres markedsføringstilladelse, så lægemidlet vil ikke fremover kunne udskrives til patienter i Danmark.

Man kan læse mere om, at undersøgelsen af Dicillin-forurening er afsluttet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Statens Serum Institut overvåger løbende i samarbejde med landets klinisk mikrobiologiske afdelinger, om der kommer nye tilfælde med udbrudsbakterien eller de unikke resistensgener i andre bakteriearter.

Generel information

Udbrudsbakterien er en tarmbakterie, som ikke er mere sygdomsfremkaldende eller smitsom end andre bakterier. Oftest vil man blot have bakterien i tarmen, som en del af sin tarmflora. Udbrudsbakterien er indtil nu kun set hos personer, som har fået behandling med kapsel Dicillin®. Der er ikke set spredning imellem patienter af udbrudsbakterien.

Udbrudsbakterien er modstandsdygtig over for et antibiotikum, som sædvanligvis bruges til behandling af infektioner hos indlagte patienter. Udbrudsbakterien kan stadig behandles, da udbrudsbakterien er følsom over for en række andre antibiotika. Hvis personen har en infektion med udbrudsbakterien og skal behandles, er der flere muligheder for en effektiv behandling.

Læs mere