Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

MRSA er stafylokokker, der er resistente over for de antibiotika, man normalt bruger til at behandle stafylokokinfektioner.

De fleste, der smittes med MRSA vil være raske smittebærere. Det betyder, at de har bakterien på sig, typisk i næsen og på huden, men mærker ikke noget til den, og har ikke tegn på infektioner.

Når der opstår infektioner med MRSA, vil de typisk vise sig som infektioner i huden, fx børnesår og bylder. MRSA-infektioner skal pga. bakteriernes resistens behandles med specialantibiotika.

MRSA var tidligere næsten udelukkende et problem på hospitaler, men de sidste 20 år har sygdomsmønstret ændret sig og der er kommet nye smittekilder. I dag er der meget få tilfælde som følge af smitte på hospitaler, men stadigt flere som findes positive uden at have særlige risikofaktorer (samfundserhvervet MRSA) eller efter ophold i udlandet (Import). I starten af 2000 tallet opstod desuden en ny type MRSA, som primært findes hos husdyr (først og fremmest svin), hvorfra de kan spredes til mennesker (husdyr-MRSA). Husdyr-MRSA rammer især de, der arbejder i stalden, og Statens Serum Institut har en særlig rådgivningstjeneste om MRSA CC398.

Læs mere om MRSA ”Viden og råd om MRSA” og husdyr-MRSA under ”Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA”.

Se overvågningsdata for MRSA i Danmark. 

Symptomer

De fleste MRSA infektioner viser sig som infektioner i huden, fx børnesår og bylder. MRSA giver sjældent alvorlig sygdom hos i øvrigt raske personer. En stor del af befolkningen har stafylokokker som en del af den naturlige bakterieflora.

Hos personer med andre alvorlige sygdomme og/eller svækket immunforsvar er der en øget risiko for alvorlig sygdom, herunder blodforgiftning.

Har man sår, der ikke vil hele, eller sår der fortsætter med at være betændte trods almindelig behandling (vask med vand og sæbe og evt. plaster), bør man altid søge læge. Arbejder man med svin, eller bor man sammen med en der gør, skal man oplyse det til lægen. Det sikrer, at lægen kan give den mest effektive behandling.

Årsag

MRSA er ikke en sygdom, men en stafylokok-bakterie, der kan give forskellige typer infektioner. MRSA er en forkortelse for Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus. MRSA er en fællesbetegnelse for flere MRSA-typer, der alle er resistente for en eller flere antibiotika.

Staphylococcus Aureus (S. aureus), og hermed også varianten MRSA, er en naturlig del af menneskers bakterieflora.  Almindelige S. aureus bæres , typisk i næsen og på huden, af op til halvdelen af befolkningen i perioder eller permanent, mens MRSA i Danmark kun findes hos 0,1-0,3 % af befolkningen (dog betydeligt højere hos risikogrupper).

Størsteparten af de som bærer MRSA-bakterier er ikke syge. Bakterierne lever typisk på huden og i næsen, hvor de ikke kan mærkes, men hvis MRSA bakterier kommer i kontakt med væv, fx i et sår, fx fra fingrene til en rift eller et sår, er der risiko for, at der udvikles infektion. Ved operation er der ligeledes risiko for, at bakterien kommer ind i operationssåret og giver infektion.

Smitteveje

MRSA smitter først og fremmest ved kontakt med mennesker eller dyr, der bærer MRSA. MRSA kan også smitte ved at man rører ved overflader fx dørhåndtag, tøj, håndklæder, mobiltelefoner, tastaturer mm., som en person med MRSA har været i berøring med, denne smittevej er dog ikke nær så hyppig som direkte tæt kontakt.

Selvom man udsættes for MRSA, er det imidlertid langt fra hver gang, at man bliver bærer af bakterien. I praksis sker smitte oftest først ved gentagen, tæt social kontakt – som fx når man bor sammen med en person, der er MRSA positiv.

Forebyggelse

Forebyggelse af smitte med MRSA på hospitalerne

I Danmark gøres der store bestræbelser for at holde MRSA infektioner på hospitaler på et meget lavt niveau. Disse forholdsregler er beskrevet i detaljer i Sundhedsstyrelsens Vejledning om MRSA.

Tiltagene indebærer, at personer med øget risiko for at bære MRSA bliver undersøgt ved en evt. indlæggelse. MRSA smittede kommer på enestue og personalet anvender handsker og overtrækskitler for at forhindre, at de bærer bakterien videre til andre patienter.

For at mindske at antallet af bærere af samfundserhvervet MRSA, herunder mindske antallet af gange at MRSA bæres ind på sygehuse, opfordres alle med MRSA (og deres husstand) til at blive behandlet for MRSA bærertilstand – også selvom man ikke er syg.

Forebyggelse af smitte med MRSA C98 (husdyr-MRSA)

For husdyr-MRSA gælder det især om at forhindre, at personer bringer smitte fra grisene ud for staldene. Personer, der arbejder med grise, skal derfor følge en række regler for god hygiejne bl.a. i forbindelse med at de bevæger sig ud og ind af staldene. Dertil kommer en række forholdsregler, særligt omkring god håndhygiejne.

Læs mere om hygiejneforholdsregler, der begrænser smitten.

Gravide

Gravide, der er raske smittebærere, vil blive tilbudt behandling mod MRSA. Det sker både for at forhindre, at smitte overføres til barnet, og for at forhindre at moren får en MRSA-infektion, hvilket fx kan ske ved kejsersnit.

Behandling

Let betændelse i overfladiske sår kan oftest behandles ved vask med vand og sæbe. Ved mere alvorlige infektioner, som kræver antibiotika, vil lægen tage en prøve, som sendes til en Klinisk Mikrobiologisk afdeling til resistensbestemmelse og typebestemmelse. Af svaret kan lægen se hvilke antibiotika, der kan bruges til behandling.

Raske smittebærere opfordres til at blive behandlet med antibiotikasalve i næsen og bakteriedræbende sæbe. Se sundhedsstyrelsens vejledning.

Behandling af MRSA bærertilstand anbefales dels for at forhindre, at personen senere udvikler en egentlig infektion, dels for at mindske smitten og risikoen for at MRSA kommer ind på de danske sygehuse, hvor den kan være alvorlig for svækkede medpatienter.

Er man smittet med MRSA, skal man desuden være særlig opmærksom på den personlige hygiejne, især håndhygiejnen og rengøring i hjemmet. Læs mere om hygiejneforholdsreglerne her.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Anmeldelse

Indberetning skal foretages, uanset om personen har sygdomstegn eller ej, og også ved fund påvist hos afdøde.

Dette indebærer, at både tilfælde med klinisk infektion og tilfælde med asymptomatisk bærertilstand anmeldes.

MRSA skal anmeldes elektronisk via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). Sundhedsstyrelsens papirformular 5001 kan ikke længere anvendes fra 1. september 2023. Anmeldelsen af MRSA adskiller sig fra de andre anmeldelsespligtige sygdomme ved, at fund af en ny type MRSA hos en given person udløser en advisering af den rekvirerende læge via en autogenereret mail fra SSI's stafylokoklaboratorium om at tilfældet skal indberettes via SEI2. Mailen indeholder en unik nøgle, og uden denne nøgle kan elektronisk anmeldelse ikke ske. Når nøglen er indtastet i skemaet fremkommer automatisk laboratorieoplysninger, som kan bruges ved vurdering af smittekilde.

Diagnostik

MRSA-diagnosen kan kun stilles ved laboratorieundersøgelse.