Malassezia

Malassezia er en gærsvamp, der kan forårsage overfladiske hudinfektioner.

Hudinfektionen er som regel karakteriseret ved velafgrænsede hypopigmenterede (lyse områder) eller hyperpigmenterede (mørke pletter) hudområder på bryst, ryg og overarme. Den er også medvirkende til sygdommene seboroisk dermatitis og "head-and-neck dermatitis" hos personer med atopisk eksem/børneeksem.

I Skandinavien er forekomsten omkring 1-4%, højest i sommerhalvåret. Sygdommen er relateret til et varmt og fugtigt klima og i tropiske dele af verden er forekomsten rapporteret helt op til 30-40%. Alder spiller også en rolle, da Malassezia-sygdom er sjælden før puberteten og blandt ældre.

Synonymer: Pityriasis, Pityrosporum

Symptomer

Malassezia spp. kan give overfladisk hudinfektion, der ofte viser sig som hudområder med ændret pigmentering. De kliniske former inddeles i pityriasis versicolor, pityrosporum folliculitis og seboroisk dermatitis. Atopisk dermatitis (børneeksem) i ansigt, på hals, ryg og bryst kan hos nogle patienter forværres på grund af Malassezia spp.

I sjældne tilfælde har M. pachydermatis givet anledning til alvorlige infektioner fortrinsvis hos nyfødte børn og patienter med blodsygdomme. Sygdommen har været påvist ved bloddyrkning. Disse infektioner er dog ikke påvist i Danmark.

Årsag

Malassezia omfatter mindst 17 forskellige arter. M. furfur, M. sympodialis, M. globosa og M. restricta er de arter, der hyppigst giver anledning til sygdom hos mennesker. Disse arter er lipofile (fedtafhængige) og kan ikke vokse ved almindelig dyrkning. M. pachydermatis findes hyppigt hos hunde (og på hænderne hos hundeejere) og er ikke lipidafhængig.

Smitteveje

Malassezia (Pityrosporum) er en del af hudens normalflora og smitter ikke mellem mennesker.

Forebyggelse

Nogle mennesker er mere disponeret for sygdommen end andre. Dertil kommer at brug af p-piller eller olie/olieholdige eller steroidhormonholdige cremer på huden synes at give øget risiko for Malassezia-sygdom.

Behandling

Der findes flere effektive midler til behandlingen af pityriasis versicolor. I de fleste tilfælde er lokal behandling med fx creme eller shampoo tilstrækkelig. Trods virksom behandling kan huden være måneder om at genvinde sit normale udseende, specielt når det drejer sig om hypopigmenterede forandringer (lyse hudområder).

Særligt for sundhedsfagligt personale

Lokalbehandling vil som regel være tilstrækkelig, mens systemisk behandling alene eller i kombination med lokalbehandlingsmidler forbeholdes svære tilfælde eller ved utilstrækkelig effekt af lokalbehandling. Lokalbehandlingsmidlerne er baseret på en antimykotisk virkning eller en keratinolytisk effekt. Ved systemisk antimykotisk behandling bør den kliniske diagnose være bekræftet med en positiv mikroskopisk undersøgelse.

Dansk Dermatologisk Selskab udgav i 2012 "Dermatologiske guidelines for superficielle svampeinfektioner". Disse kan frit hentes på selskabets hjemmeside www.dds.nu.

Diagnostik

Malassezia findes hos raske bærere på gærform, men danner hyfer, når den er årsag til infektion. Dette giver et karakteristisk "spaghetti med kødboller"-billede ved mikroskopi og er diagnostisk for Malassezia furfur.


Diagnostiske undersøgelser

Malassezia (mikroskopi) (R-nr. 053)