Fnat

Fnat forårsages af fnatmider, som graver gange i den øverste del af huden, hvor de også parrer sig og lægger æg. Miden foretrækker huden mellem fingre, ved albuer, armhuler, kønsdele, baller, knæhaser, vriste og fødder. Hos små børn findes miden også i ansigtet og hårbunden.

Det mest dominerende symptom er pludselig udvikling af intens kløe, som optræder 2-6 uger efter smitte. Der vil komme udslæt i form af små blegner eller vabler, der efterhånden afløses af kradsningsmærker.

Smitte sker ved tæt hudkontakt i familier og ved seksuel kontakt.

En særlig variant af fnat, den såkaldte skorpefnat (tidligere norsk fnat), ses hyppigst hos personer med nedsat immunforsvar og ældre. Her udvikles skorper i huden, og denne fnatform er meget smitsom efter berøring med inficeret hud.

Diagnosen stilles ved påvisning af en levende mide eller en fnat-/scabiesgang. Diagnosen skorpefnat skal altid stilles af en hudlæge.

Oftest vil fnat optræde hos seksuelpartnere eller i familier. Der ses af og til udbrud med fnat i børneinstitutioner, skoler og institutioner med døgnpleje, fx plejehjem. Der er også set udbrud på hospitalsafdelinger.

Information om fnat til forældre (Sundhedsstyrelsen)

Symptomer

Intens kløe, der er værst ved sengetid pga. varmen.

Årsag

Fnatmiden, der er 0,3-0,4 mm lang, kan kun ses gennem en lup. Den graver gange i huden som beskrevet ovenfor.

Smitteveje

Fnat smitter ved tæt hudkontakt. Der er også mulighed for smitte via tekstiler (tøj, sengetøj, møbler med betræk/polstring mm.). Det skyldes, at fnatmiden kan overleve ved stuetemperatur i op til 36 timer uden for menneskekroppen.

Forebyggelse

Undgå tæt hudkontakt med personer, der er smittede. Vask tøj, sengetøj og håndklæder ved 60 grader. Tøj, der ikke kan tåle vask ved 60 grader, kan lægges i dybfryser i 1 døgn (placer tøjet i en plasticpose og luk denne). Støvsug senge og møbler med betræk/polstring og rengør med almindelige rengøringsmidler.

Behandling

Fnat behandles med en særlig creme (cremor permethrin (NIX)), der gnides grundigt ind i huden på hele kroppen fra kæberande og nedefter. Cremen smøres bedst på om aftenen og skal virke natten over, hvorefter den vaskes af. Herefter skiftes der til rent tøj og sengetøj. Til forskel fra voksne kan børn under 1 år have fnat i ansigt og hårbund, så disse områder skal også behandles med NIX. Behandlingen gentages efter 7 dage.

Efter behandlingen kan kløen vare ved i flere uger. Det er ikke udtryk for, at behandlingen har svigtet.

Personen betragtes som smittefri 8-12 timer efter første indsmøring af cremen.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Smitte

Sundhedspersonale kan smittes ved direkte pleje- og behandlingsopgaver hos inficeret patient. Der skal derfor anvendes værnemidler i form af handsker og engangsovertrækskittel med lange ærmer.

Behandling

Personale, der har været i hudkontakt med en patient med fnat, kan tilbydes én forebyggende behandling afhængig af hudkontaktens art og varighed.

Personale, der er konstateret smittet med fnat, må ikke deltage i direkte pleje- og behandlingsopgaver før 8-12 timer efter påbegyndt behandling.

Dette personales familie bør behandles forebyggende med en behandling. Har de symptomer, skal de behandles to gange med en uges mellemrum.

Rengøring og desinfektion

Se NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand, afsnit 5.6 s. 54-58 via dette link: hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende