Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 17-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Fugleinfluenza internationalt og i Danmark

Fugleinfluenza internationalt og i Danmark

Fugleinfluenza er en virussygdom, som rammer fugle og som også kan smitte til pattedyr og i sjældne tilfælde mennesker. Fugleinfluenzavirus fundet hos køer i USA har skabt opmærksomhed, og den danske myndighedsgruppe for Koordinering af Zoonoser (KOZO), som består af Fødevarestyrelsen, Københavns Universitet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut og Miljøstyrelsen, og Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET), som er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Statens Serum Institut for den veterinære myndighedsopgave, følger situationen tæt. 

I Danmark er ny trusselsvurdering fra Fødevarestyrelsen pr. 10. april, at den samlede sandsynlighed for introduktion af højpatogen fugleinfluenza til danske fjerkræbesætninger gennem kontakt til vilde fugle kan sænkes fra høj til middel. Ændringen skyldes bl.a., at de fleste fugletræk er ved at være ovre.

Læs om: