Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 15-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Fugleinfluenza fundet i køer i USA
  • Europæisk referencelaboratorium for antibiotikaresistens
  • Forekomst af kighoste var rekordhøj

Fugleinfluenza fundet i køer i USA

Fugleinfluenza er en virussygdom, som rammer fugle og som også kan smitte til pattedyr og i sjældne tilfælde mennesker. Fugleinfluenzavirus er nu påvist i flere køer fra malkekvægsbesætninger i forskellige amerikanske stater. Fundet er usædvanligt, da drøvtyggere anses for at være meget lidt modtagelige for fugleinfluenzavirus, og fugleinfluenzavirus er aldrig påvist i køer uden for USA. I forbindelse med et af udbruddene testede en person, der havde kontakt til de smittede køer, også positiv for fugleinfluenzavirus. Personen havde øjenbetændelse som eneste symptom. Københavns Universitet og Statens Serum Institut følger udviklingen nøje i regi af Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET).

Læs om

Europæisk referencelaboratorium for antibiotikaresistens

EU har udpeget et svensk-dansk konsortium, som består af Statens Serum Institut, DTU Fødevareinstitut og Klinisk Mikrobiologi Region Kronoberg/EUCAST Development Laboratory i Sverige, til at drive EU-referencelaboratorium for antibiotikaresistens. Referencelaboratoriet skal rådgive EU-kommissionen om overvågning af antibiotikaresistens og bidrage med videnskabelig og uafhængig ekspertviden samt træning og støtte til nationale laboratorier.

Læs om

Forekomst af kighoste var rekordhøj  

Der var epidemi med kighoste, med rekordhøj forekomst, i Danmark fra august 2023 til februar 2024. Under denne epidemi var forekomsten blandt spædbørn lavere sammenlignet med tidligere epidemier, muligvis som følge af høj tilslutning til kighostevaccinationstilbuddet til gravide kvinder. Den højeste forekomst fandtes blandt teenagere. Statens Serum Institut har netop publiceret et studie, der beskriver epidemien.

Læs om