Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 1-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Status på cirkulerende luftvejssygdomme i Danmark

Status på cirkulerende luftvejssygdomme i Danmark

De seneste måneder har været præget af høj samtidig forekomst af fem luftvejssygdomme i Danmark, nemlig covid-19, influenza, RS-virus, kighoste og mycoplasma. I ugen mellem jul og nytår har test-aktiviteten været lav, og således er der påvist færre smittetilfælde. Der er også sket et fald i antallet af indlæggelser med covid-19 og RS-virus, mens antallet af indlæggelser med influenza fortsat er let stigende. Siden uge 48 har den samlede dødelighed i Danmark været på forhøjet niveau, hvilket ikke er uventet for tidspunktet på året og sæson for luftvejssygdomme. Det samlede smitteniveau forventes at falde i den kommende tid og blive afspejlet i indlæggelser, dog forventes influenzaforekomsten og afledte indlæggelser fortsat at stige.

Læs om