Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 43-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Forekomsten af covid-19 stiger fortsat og sæson for RS-virus er startet
  • Opmærksomhed på vaccination af gravide for at beskytte spædbørn mod kighoste
 

Forekomst af covid-19 stiger fortsat og sæson for RS-virus er startet

I overvågningen af luftvejssygdomme på Statens Serum Institut ses i øjeblikket en samtidig stigende forekomst af flere forskellige luftvejsvirus. Der er set en stigning i forekomsten af påvist covid-19 siden sommeren, herefter en stagnation og de seneste fem uger en støt stigning. Der ses ligeledes en stigning i koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet siden slutningen af juli. Det er forventeligt, at der vil være et højere covid-19 smittetryk hen over efterår og vinter. Samtidig er RS-virus sæsonen netop startet. De seneste 5 uger har der været påvist et stigende antal tilfælde med Respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) pr. uge fra 16 tilfælde i uge 38 til 61 tilfælde i uge 42. Selvom forekomsten endnu er på et lavt niveau, må der på baggrund af erfaringer fra tidligere sæsoner også forventes mere udbredt smitte med RS-virus i de kommende uger. Det er primært børn under 2 år, der får påvist RS-virus.

Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne og fem foregående sæsoner

Læs om

Opmærksomhed på vaccination af gravide for at beskytte spædbørn mod kighoste

Statens Serum Institut meldte i eftersommeren ud at forekomsten af kighoste var nået et epidemisk niveau. Vi er stadig midt i en epidemi, hvor der i gennemsnit har været påvist 227 tilfælde pr. uge fra uge 37 til 41. Kighoste kan være meget alvorlig for spædbørn, og i takt med at der er flere tilfælde end normalt, er der ligeledes flere tilfælde end normalt blandt spædbørn.

Børn i Danmark modtager deres første vaccination mod kighoste ved alderen 3 måneder, og for at beskytte de mindste børn bedst muligt, anbefales gravide aktuelt at blive vaccineret mod kighoste. 

Læs om