Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 23-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • TBE (Centraleuropæisk hjernebetændelse) i Danmark
  • Opfølgning på carbapenemase-producerende organismer (CPO) i lægemiddel
  • Kvægtuberkulose i Norge
  • Gruppe A streptokokker
  • Covid-19 status
 

TBE (Centraleuropæisk hjernebetændelse) i Danmark

TBE (Tick-borne encephalitis, Centraleuropæisk hjernebetændelse) er en virussygdom der overføres med flåter. TBE er en meget sjælden sygdom hos mennesker i Danmark med sædvanligvis 2-4 tilfælde om året. De fleste smittede får enten ingen symptomer eller en influenzalignende sygdom. Kun i få tilfælde udvikler det sig til hjernebetændelse. I Danmark har TBE før 2019 hovedsageligt været begrænset til Bornholm, men i 2019 blev påvist et smitteområde i Tisvilde Hegn og omegn. SSI følger udviklingen i mulige nye mikrofoci andre steder tæt.

Der findes ingen behandling mod TBE-virusinfektion. Smitte, symptomer, forebyggende tiltag og vaccination er beskrevet i årsopgørelse over TBE udgivet i EPI-NYT i denne uge.

Læs om

Opfølgning på carbapenemase-producerende organismer (CPO) i lægemiddel 

Lægemiddelstyrelsen meddeler den 1. juni i en nyhed på deres hjemmeside, at undersøgelsen af årsagen til forurening af Dicillin med multiresistente bakterier er afsluttet. Konklusionen fra Sandoz er, at forureningen efter al sandsynlighed stammer fra børster, der bruges til at børste medicinstøv af kapslerne. SSI følger fortsat nøje udviklingen i spredningen af den multiresistente udbrudsbakterie Enterobacter hormaechei ST79 og dens resistensgener NDM-5 og OXA-48. Der er indtil videre fundet 33 tilfælde i Danmark. 

Sundhedsstyrelsen inviterer i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut til borgermøde den 9. juni om de resistente CPO-bakterier, som er fundet i lægemidlet Dicillin.

Læs om

Kvægtuberkulose i Norge

Kvægtuberkulose forårsages af bakterien Mycobacterium bovis, og hvor kvæg er den naturlige vært. Kvægtuberkulose kan forårsage sygdom hos de fleste varmblodede hvirveldyr. Kvægtuberkulose er en zoonose, dvs. den kan også smitte mennesker. Danmark har siden 1980 været erklæret officielt fri for kvægtuberkulose, dog har der været et enkelt tilfælde i 1988 og blandt hjorte sidst i 1994.

I Norge er der i november 2022 fundet et tilfælde af kvægtuberkulose hos en ko, der var sendt til slagtning. Efter yderligere undersøgelser af kontaktbesætninger fra de sidste 5 år, i totalt 25 besætninger, er der påvist smitte i to kvægbesætninger i alt, hvor alle dyr er blevet slagtet. Kilden er stadig ikke fundet, men man fortsætter undersøgelserne for at finde den.

I Danmark bliver kvægtuberkulose overvåget gennem den rutinemæssige slagterikontrol. Kvæg som skal eksporteres undersøges ved en såkaldt intradermaltest, hvor man injicerer bovint, og evt. aviært, tuberkulin. I tilfælde af klinisk mistanke om tuberkulose bliver dyret obduceret, og materialet bliver undersøgt ved mikroskopi, dyrkning og PCR på SSI. Intradermaltest kan benyttes til undersøgelse af mistænkte besætninger. I Norge blev gamma-interferontest anvendt til undersøgelse af kontaktbesætninger. I Danmark udføres denne analyse ikke rutinemæssigt, men kan sættes op, hvis der opstår behov, eller analysen forventes alternativt udført hos samarbejdspartner i udlandet.

Læs om

Gruppe A streptokokker

Der har siden årsskiftet været et usædvanligt højt antal af alvorlige (invasive) gruppe A-streptokokinfektioner hos mennesker. Antallet af ikke-invasive infektioner som fx halsbetændelse ser ligeledes ud til at have været usædvanligt højt. Dog er der i de seneste måneder set et fald i antallet af ikke-invasive infektioner, mens der for invasive infektioner er set et langsommere fald. Forekomsten af invasive gruppe A streptokokinfektioner er fortsat højere end normalt, men faldende.

Læs om 

Covid-19 status

SSI følger udviklingen i covid-19 i Danmark bl.a. ved antal SARS-CoV-2-smittede personer målt ved PCR test, smitte i spildevand, i sentinel-overvågning og covid-19-relaterede indlæggelser samt fordelingen af virus-varianter. Aktuelt ses faldende tendens for både testaktiviteten (ca. 3.400 testede i uge 22), antal af smittede personer og positivprocenten samt antallet af covid-19-relaterede indlæggelser og koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevand. Blandingsvarianten XBB og dennes undervarianter udgør over 90 % af de sekventerede tilfælde uden tegn på udvikling af nye varianter.

Følg udviklingen af covid-19 i Danmark her.