Nyt fra SSI's Infektionsberedskab, uge 19-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Salmonella udbrud
  • Covid-19

Salmonella udbrud

I marts og april 2023 blev der på Statens Serum Institut registreret 19 personer i Danmark, som er smittet med den samme type Salmonella af serotypen Muenchen. De smittede er bosat i hele landet. Udbruddet bliver håndteret i et samarbejde mellem SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. Salmonella kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Årsagen til udbruddet er endnu ukendt.

Udbrud med Salmonella Muenchen sekvenstype 82 i Danmark (ssi.dk)
Salmonellainfektion (ssi.dk)

Covid-19

WHO har netop erklæret, at covid-19 ikke længere udgør en trussel imod den globale folkesundhed, men at covid-19 nu skal håndteres i et langtidsperspektiv. SSI følger udviklingen i covid-19 i Danmark bl.a. ved antal SARS-CoV-2-smittede personer målt ved PCR test, smitte i spildevand, i sentinel-overvågning og covid-19-relaterede indlæggelser samt fordelingen af varianter. Testaktivitet er let faldende til ca. 4.500 testede i uge 18, mens antal smittede personer og positivprocent er stabilt. Ligeledes har antallet af covid-19-relaterede indlæggelser været stabilt over de seneste uger. Koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet har stabiliseret sig og vækstraten viser et stabilt niveau over de seneste tre uger.

Graf

Blandingsvarianter stiger fortsat i andel og XBB og dennes undervarianter udgør ca. 80 % af de sekventerede tilfælde, herunder er især undervarianterne XBB.1.5 og XBB.1.9.1 dominerende. Der er dog tale om lav testaktivitet siden 1. april, hvor der i uge 16 til 18 er fundet ca. 13 % positive prøver blandt de testede i uge 16 og 17 i alt ca. 100 ugentlige sekventerede prøver. Internationalt er undervarianten XBB.1.16 i stigning, og der er set få tilfælde i Danmark.

Statement on the fifteenth meeting of the IHR (2005) Emergency Committee on the COVID-19 pandemic (who.int)
Regionalt | Covid-19 Dashboard (arcgis.com)
National overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet (ssi.dk)
Danish Covid-19 Genome Consortium (covid19genomics.dk)
Covid-19-opgørelser (ssi.dk)
Denmark - covSPECTRUM (cov-spectrum.org)