Nyt fra SSI's Infektionsberedskab. uge 17 - 2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Covid-19
  • Fugleinfluenza
  • Marburg-virus
  • Mpox

Covid-19

SSI følger antal SARS-CoV-2-smittede personer målt ved PCR test og covid-19 relaterede indlæggelser her Regionalt | Covid-19 Dashboard (arcgis.com). Antallet af indlæggelser har været let faldende over de seneste uger. Blandingsvarianter stiger mest i andel Danish Covid-19 Genome Consortium (covid19genomics.dk), og XBB og dennes undervarianter udgør ca. 3/4 af de sekventerede tilfælde Covid-19-opgørelser (ssi.dk), herunder er især undervarianterne XBB.1.5 og XBB.1.9.1 dominerende. Der er dog tale om lav testaktivitet siden 1. april, hvor der i uge 14 til 16 er fundet 13-15 % positive prøver blandt de testede og i uge 14 og 15 i alt ca. 200 ugentlige sekventerede prøver. Internationalt er undervarianten XBB.1.16 i stigning, og der er set få tilfælde i Danmark Denmark - covSPECTRUM (cov-spectrum.org).

Fugleinfluenza

Fugleinfluenza er en smitsom sygdom hos fugle, der sjældent kan smitte til mennesker Aviær influenza hos mennesker (ssi.dk). Der er ikke rapporteret om smitte med fugleinfluenza til mennesker i Danmark. Trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle til fjerkræ blev sænket fra høj til middel i trusselsvurderingen fra 17. april 2023 Fugleinfluenza - aktuel situation (foedevarestyrelsen.dk). Aktuelt ses et større udbrud på en stor hønsefarm, der dog ikke pt giver anledning til ændring af trusselsniveauet eller retningslinjerne for hold af fjerkræ Fugleinfluenza på stor hønsefarm ved Augustenborg (foedevarestyrelsen.dk). Den internationale forekomst af fugleinfluenza hos fugle kan følges på https://www.woah.org/.

Marburg-virus

Marburg-virus er en meget dødelig febervirus, og infektion med Marburg-virus forekommer sjældent i tropisk Afrika Factsheet about Marburg virus disease (europa.eu). Der er to igangværende udbrud af Marburg-virus i henholdsvis Ækvatorial Guinea med 16 tilfælde og Tanzania med 8 tilfælde 2023-WCP-0017 Final.docx (europa.eu). Man bør tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger før rejse til områder, hvor der rapporteres om udbrud Rejsevejledninger (um.dk).

Mpox

Efter sygdomsudbrud med mpox med debut i maj 2022 i flere lande verden over inkl. Danmark, er antallet af tilfælde faldet markant siden midten af januar 2022-23 Mpox (Monkeypox) Outbreak: Global Trends (shinyapps.io). I Danmark er der siden 26. januar 2023 ikke set nogle tilfælde af mpox. Den 5. april meldte WHO, at der er set 28 tilfælde de seneste 4 uger, heraf 16 i Frankrig. Heraf var fem vaccineret mod mpox 2 gange siden 2022 og yderligere fem havde modtaget koppevaccine som børn samt en enkelt dosis mpox-vaccine i 2022. Joint ECDC-WHO Regional Office for Europe Mpox Surveillance Bulletin (europa.eu), Recent French mpox cluster includes fully vaccinated patients | CIDRAP (umn.edu). Gennembrudsinfektionerne hos dem, der var blevet vaccineret med mpox-vaccinerne, rejser spørgsmål om mpox-vaccinernes langvarige effektivitet overfor smitte Low levels of monkeypox virus-neutralizing antibodies after MVA-BN vaccination in healthy individuals - PubMed (nih.gov).

Nyt nyhedsbrev

Dette er anden udgivelse af SSI's nye nyhedsbrev "Nyt fra SSI's infektionsberedskab", der informerer om aktuelle sygdomme, udbrud, epidemier og meget andet. Her kan du læse mere om det nye nyhedsbrev: Nyt fra SSI's infektionsberedskab