Nyt fra SSI’s Infektionsberedskab, uge 15 - 2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab.

  • Covid-19
  • Influenza
  • Gruppe A streptokokker (GAS)
  • Carbapenemase-producerende organismer (CPO) i lægemiddel
  • Candida auris – Global stigning
  • Botulisme efter botulinum toxin-behandling i Tyrkiet

Covid-19

SSI følger antal SARS-CoV-2-smittede personer målt ved PCR test og covid-19 relaterede indlæggelser her Regionalt | Covid-19 Dashboard (arcgis.com). Antallet af indlæggelser har været stabilt over de seneste uger. Spildevandsovervågningen viser en let stigning i vækstrate i uge 11 til 13 og et let fald i uge 13 alene National overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet (ssi.dk). Blandingsvarianter stiger mest i andel Danish Covid-19 Genome Consortium (covid19genomics.dk), og XBB og dennes undervarianter udgør ca. 3/4 af de sekventerede tilfælde Dagens covid-19-opgørelser – download filerne her (ssi.dk).

Influenza

SSI følger smittede med påvist influenza A og B samt influenza-relaterede indlæggelser her Luftvejsinfektioner (arcgis.com). Siden uge 11 har antallet af personer, som får påvist influenza A og B været faldende, hvilket også er tilfældet for incidens og indlæggelser. I uge 14, som var påskeugen, blev der dog påvist 376 personer med influenza, heraf flest influenza A, hvilket viser, at der fortsat er influenza i omløb.

Under DK-VET-samarbejdet har Statens Serum Institut og Københavns Universitet udarbejdet en rapport, der vurderer risikoen for, at grise, hunde, katte, drøvtyggere, heste og små gnavere smittes med højpatogen fugleinfluenza virus (HPAIV), og hvilken betydning dette kan have i forhold til risikoen for smitte til mennesker. Rapporten konkluderer, at der generelt er lav risiko for, at pattedyr smittes med HPAI virus, og at smittede pattedyr bringer smitten videre til mennesker. Lav risiko for smitte med fugleinfluenza til pattedyr og derfra til mennesker (ssi.dk)

Gruppe A streptokokker (GAS)

Der er set et usædvanligt højere antal af gruppe A-streptokokinfektioner hos mennesker fra årsskiftet end sædvanligt for årstiden Stigning i antallet af gruppe A-streptokokinfektioner (ssi.dk). Der er i de seneste uger set et fald i antallet af ikke-invasive GAS, mens antallet af invasive GAS-tilfælde er stagneret.

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) i lægemiddel

Udviklingen i tilfælde med carbapenemase-producerende organismer (CPO) i lægemidlet Dicillin følges nøje i tæt samarbejde mellem Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Udbruddet omfatter nu 28 tilfælde og opmærksomhedsperioden er udvidet, så patienter, der indlægges som har fået Dicillin i perioden fra den 23. august 2022 til den 6. februar 2023, bør screenes for CPO: Status på undersøgelse af bakteriefund i antibiotika-medicinen Dicillin (laegemiddelstyrelsen.dk), Udbrud af carbapenemase-producerende ST79 Enterobacter hormaechei (ssi.dk). Kilden til forurening af kapslerne er sandsynligvis fundet: Kilden til forurening af Dicillin-kapsler er fundet med størst mulig sandsynlighed (laegemiddelstyrelsen.dk). Læs artikel om udbruddet her: Eurosurveillance | Contaminated dicloxacillin capsules as the source of an NDM-5/OXA-48-producing Enterobacter hormaechei ST79 outbreak, Denmark and Iceland, 2022 and 2023. Læs mere om CPO her: CPO (carbapenemase-producerende organismer) - (Sundhedsstyrelsen)

Selvom udbruddet er opklaret, vil SSI fortsat følge udbredelsen af CPO med de unikke resistensplasmider fra udbrudsbakterien.

Candida auris – Global stigning

Candida auris er en fluconazolresistent gærsvamp, der er resistent overfor svampebehandlingsmidlet fluconazol, og som også har et stort potentiale for at udvikle resistens mod andre svampebehandlingsmidler som azoler og candiner og dermed multiresistens. Den blev første gang isoleret i 2009 i Japan. Siden har C. auris spredt sig til alle kontinenter, og lige nu opleves der mange tilfælde især i USA, hvor Center for Disease Control and Prevention (CDC) melder at det er en stigende trussel Increasing Threat of Spread of Antimicrobial-resistant Fungus in Healthcare Facilities | CDC Online Newsroom | CDC. Også i Europa, særligt i Spanien, Italien og Grækenland rapporteres flere tilfælde, der særligt har potentiale for at spredes på sygehuse hvor der er ringe infektionshygiejne (Eurosurveillance | Increasing number of cases and outbreaks caused by Candida auris in the EU/EEA, 2020 to 2021). I Danmark har der i 2021 og 2022 været 4 tilfælde, heraf 1 blodinfektion og 3 koloniserede patienter. Der er blevet udarbejdet en detaljeret beskrivelse af de to første tilfælde i Danmark: Første to tilfælde af Candida auris i Danmark (ugeskriftet.dk)

Botulisme efter botulinum toxin-behandling i Tyrkiet

Der er set 87 tilfælde af botulisme (ssi.dk) hos personer i Tyskland, Østrig, Schweiz og Tyrkiet efter botulinum toxin-behandling i Tyrkiet, der viser sig alle at stamme fra to privathospitaler. Botulinum toxin kan injiceres i mavesækken med henblik på at forsinke mavetømning og anvendes til behandling af fedme: Update on iatrogenic botulism cases in Europe (europa.eu). Der er ikke set tilfælde i Danmark.