Uge 6b - 2024

Manglende udsendelse af påmindelsesbreve til børnevaccinationsprogrammet

Statens Serum Institut (SSI) er blevet bekendt med, at der fra slutningen af juni 2023 har være fejl i udsendelser af påmindelser til børnevaccinationsprogrammet. Fejlen har påvirket både proaktive (udsendes 14 dage før anbefalet vaccination) og reaktive påmindelser (udsendes 30 dage efter anbefalet vaccination, såfremt vaccinen ikke er givet).

En fejl i it-understøttelsen af påmindelsessystemet har bevirket, at ca. 82.000 proaktive påmindelsesbreve om forestående vaccination ikke er blev udsendt. Det drejer sig om påmindelser, der skulle sendes til forældremyndighedsindehaver, der har 5-årige børn, der skal have difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination, og 12-årige børn der skal modtage HPV-vaccination.

Endvidere er der ikke udsendt reaktive påmindelser i forbindelse med ca. 44.000 anbefalede vaccinationer i samme periode. Dette omfatter også 2. MFR-vaccination ved 4 år.

De manglende proaktive påmindelsesbreve blev udsendt via e-Boks den 17. januar 2024, og de manglende reaktive påmindelsesbreve blev udsendt den 29. januar 2024. Der er ikke udsendt påmindelsesbreve for børn, som allerede har modtaget den pågældende vaccination.

I forhold til det proaktive påmindelsessystem vil praktiserende læger i den kommende tid derfor kunne opleve, at flere forældre end vanligt henvender sig med henblik på vaccination af deres barn, men hvor barnet er blevet op til ca. 6 måneder ældre end det anbefalede tidspunkt for vaccination. Data på vaccinationsaktiviteten viser, at det især er HPV-vaccination af de 12-årige, som er blevet påvirket af de manglende udsendelser.

De etablerede påmindelsesordninger har vist sig effektive til at øge den i forvejen høje tilslutning til børnevaccinationsprogrammet, og SSI har i samarbejde med den it-tekniske leverandør igangsat et arbejde med at sikre, at et systematisk stop i udsendelse af de elektroniske påmindelsesbreve fremover vil blive opdaget uden unødig forsinkelse.

(J. Grau, L. Hallundbæk, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)