Uge 14/17 - 2024

Årsrapport om børnevaccinationsprogrammet 2023 er udkommet

Årsrapport om børnevaccinationsprogrammet 2023 er udkommet

Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut har i fællesskab udarbejdet en årlig rapport om børnevaccinationsprogrammet siden 2014, og rapporten for 2023 er nu udkommet.

Rapporten udsendes traditionelt i løbet af uge 17 forbindelse med European Immunization Week, som hvert år sætter fokus på betydningen af børnevaccination i WHO’s europaregion. I år fejrer WHO 50-års jubilæet for EPI-programmet (Expanded Programme on Immunization), og informationskampagnen fokuserer på, hvordan vaccinationsprogrammet giver beskyttelse på tværs af generationer.

Danmark har i de seneste mange år haft en høj tilslutning til børnevaccinations-programmet, og også 2023 blev et godt år for programmet. Årsagerne til den stadigt høje tilslutning og opbakning til programmet er sandsynligvis mangefold. Dels har forældre i Danmark grundlæggende høj tillid til programmet og til anbefalingerne om vaccination fra sundhedsmyndighederne, dels ligger der mange bestræbelser bag både at bevare men også at øge tilslutningen til programmet – herunder at mindske uligheden i vaccinationstilslutningen.

Tillid, dialog og fokus på at mindske uligheden i tilslutning var i 2023 nøgleord i vores arbejde med børnevaccinationsprogrammet. I denne årsrapport kan du således blandt andet læse om en undersøgelse, der bekræfter netop den høje vaccinationsvillighed blandt forældre, men også om initiativer, der har afdækket, hvilke forældre der i lavere grad end gennemsnittet tager imod tilbuddet om børnevaccination, og om initiativer, der har forsøgt at imødegå den lavere tilslutning til HPV-vaccination, som ses blandt børn med etnisk minoritetsbaggrund. I samarbejde med interesseorganisationen Mino Danmark afholdt Sundhedsstyrelsen således i 2023 seks informationsarrangementer (såkaldte ”Mino Talks”) rundt om i landet med det formål at informere om bl.a. HPV-vaccination, de HPV-relaterede sygdomme og at nedbryde eksisterende misforståelser om HPV-vaccination. Ikke mindst var formålet at gå i dialog med borgere og besvare deres spørgsmål, som blandt andet var relateret til kulturelle tabuer om HPV som en seksuelt overført sygdom og om myter i relation til HPV-vaccination.

De indsatser vi som sundhedsmyndigheder løbende iværksætter for at bevare og styrke både tillid og tilslutning til børnevaccinationsprogrammet bliver også bemærket i udlandet. I 2023 var Danmark således vært for et internationalt besøg planlagt af Det Europæiske Agentur for Sundhed og Digitalisering (HaDEA) i forbindelse med projektet ”Overvindelse af barrierer for vaccination”. Her delte Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut erfaringer med 16 europæiske lande om bl.a. den danske påmindelsesordning, som det igen i 2023 blev vist har en positiv effekt på tilslutningen til programmet, og den fortsatte efteruddannelse af sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører. Begge dele kan du læse mere om i denne rapport.

I Danmark starter børnevaccinationsprogrammet for det lille barn, når det fylder 3 måneder. Her tilbydes barnet bl.a. vaccination mod kighoste. For at beskytte spædbørn yngre end tre måneder, som er sårbare over for kighoste, blev tilbuddet om kighostevaccination til gravide midlertidigt genindført i 2023, og i januar 2024 blev det gjort permanent.

Tilbuddet om kighostevaccination faldt delvist sammen med en stor kighosteepidemi i årets anden halvdel, hvilket sandsynligvis har motiveret mange gravide til at tage imod tilbuddet, og således endte tilslutningen på ca. 70 procent for perioden. I de første måneder af 2024 ser epidemien heldigvis ud til at være overstået.

I denne rapport tager vi dig igennem de seneste initiativer i relation til børnevaccinationsprogrammet, og vi bringer de samlede tal for tilslutningen i 2023 og for forekomsten af de sygdomme, vi vaccinerer imod. Desuden beskriver vi de rapporterede utilsigtede hændelser i relation til vaccination og arbejdet med overvågning af bivirkninger, herunder hvilke indberetninger vi modtog og behandlede i 2023 – antallet af indberetninger har den seneste årrække været faldende.

Vi har glædet os til at dele resultater og erfaringer med jer og ser frem til arbejdet med fortsat at styrke vores børnevaccinationsprogram til gavn for vores børn og for samfundet som helhed.

(J. Egebart, Sundhedsstyrelsen, L.B. Nielsen, Lægemiddelstyrelsen, H. Ullum, Statens Serum Institut)