Uge 49b - 2023

Opgørelse af rabiesundersøgelser i Danmark i 2022

Opgørelse af rabiesundersøgelser i Danmark i 2022

For en detaljeret beskrivelse af Post-Exposure Profylakse (PEP) samt dyr undersøgt for rabies i Danmark i 2022, henvises til årsopgørelse.

Stigning i antallet af PEP grundet stigning i rejseaktivitet efter covid-19

Fra 2010 til 2019 var antallet af personer, der blev vaccineret efter mulig eksponering for rabies i udlandet, mere end fordoblet, og i 2019 var det oppe på 261 behandlinger. Efter nedlukningen forårsaget af covid-19, og den deraf følgende nedsatte rejseaktivitet, var der i 2020 og 2021 et kraftigt fald til henholdsvis 82 og 33 personer. I 2022 var antallet af personer, der blev vaccineret efter mulig eksponering for rabies i udlandet steget til 134, figur 1.

I 2022 blev 49 personer sat i behandling efter mulig eksponering for rabies i Danmark. Der sås en stigning i antallet af personer, der blev sat i behandling efter mulig eksponering for rabies i Danmark fra henholdsvis flagermus, hunde og katte. I 2022 blev 19 personer sat i behandling efter mulig eksponering fra flagermus, 16 personer fra hunde og 14 personer fra katte. Til sammenligning blev der i 2021 sat 14 personer i behandling efter mulig eksponering fra flagermus, seks fra hunde og ingen personer fra katte. En del af årsagen til stigningen i mulig eksponering fra hunde og katte skyldes krigen i Ukraine, hvor et antal krigsflygtninge har medbragt deres hunde og katte.

EPI-NYT 2023 uge 49b figur 1

I 2022 blev i alt 183 personer sat i behandling mod mulig rabies efter dyrebid. Størstedelen (73 %) efter at være blevet bidt af dyr i udlandet.
Hovedparten af dem, der blev sat i rabies-PEP efter bid i udlandet i 2022, var eksponeret i Thailand eller Tyrkiet.
Ingen udviklede sygdommen.

Ulovligt importerede hunde

Ud over de otte personer, der var bidt af hunde indført fra Ukraine, var syv personer bidt af ulovligt importerede hunde, to fra Tyrkiet, én fra Bulgarien og fire personer, der var bidt af den samme hund fra Rumænien.

Katte i Danmark har lav risiko for rabies

I 2022 blev 14 personer sat i behandling mod rabies efter bid fra katte. Heraf var halvdelen bidt af katte fra Ukraine, tre var bidt af den samme kat. De syv personer, der fik PEP efter bid af kat fra Danmark, var bidt af fire forskellige katte.
Statens Serum Institut får indimellem henvendelser vedrørende danske katte, der har ændret adfærd med CNS-symptomer og har bidt deres ejere. Risikoen for at en kat i Danmark har rabies er meget lav, mens det forekommer med en vis hyppighed, at katte får encephalitis, meningitis m.m., som kan give rabieslignende symptomer.
I tilfælde hvor katte mistænkes for rabies, aflives og indsendes til undersøgelse, er der normalt ikke indikation for at begynde PEP-behandling, før der foreligger et laboratoriesvar.
I det tilfælde, hvor en kat er ulovligt importeret, eller den er blevet bidt af et ulovligt importeret dyr (hund/kat/ilder), sættes den bidte/kradsede person i PEP umiddelbart.

Dårlig adgang til rabies-immunglobulin i udlandet

En del personer, som henvender sig til sundhedspersonale i lande, hvor rabies er endemisk, for at få PEP efter bid af dyr, oplever, at der ikke kan skaffes rabies immunglobulin. Har man tidligere fået Pre-Exposure Profylakse (PrEP), og bliver eksponeret på et senere tidspunkt, er det tilstrækkelig at få PEP i form af vaccine – der er ikke behov for immunglobulin. Det kan derfor overvejes, ved rådgivning af personer, der rejser til lande, hvor rabies er endemisk, at foreslå forebyggelse mod rabies som en del af rejsevaccinerne. Dette især efter, at rabies PrEP ifølge WHO består af kun to vacciner, især hvis personen forventes at rejse til rabies-endemiske lande flere gange.

Kvinde død i Frankrig af rabies efter bid af kat i et nordafrikansk land

I oktober 2023 døde en fransk kvinde af rabies efter at være blevet bidt af en kat måneder forinden under en rejse i et nordafrikansk land. Tilfældet tjener som påmindelse om vigtigheden af, at rejsende opfordres til at henvende sig til sundhedsvæsnet for at få PEP, hvis de bliver bidt af et dyr på rejse i et rabies-endemisk land.

Rabies hos dyr

Danmark har været fri for klassisk rabies siden 1982, mens europæisk flagermusrabies anses for værende endemisk forekommende i danske flagermus.
I 2022 var der i Danmark en øgning i antallet af rabiesmistanker i kæledyr som følge af situationen i Ukraine og det store antal flygtninge hertil, som også medbragte kæledyr. I alt blev der undersøgt otte katte og to hunde, alle med negativt resultat. Desuden blev 11 flagermus og en ræv undersøgt for rabies med negativt resultat.

Klassisk rabies forekommer endemisk i Grønland, hvor polarrævene jævnligt spreder smitten til andre pattedyr. I 2022 er der undersøgt ni polarræve fra Grønland. I fem ud af de ni ræve blev der fundet klassisk rabiesvirus.

(A.K. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, T.B. Rasmussen, Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik)