Uge 41 - 2023

Bloddonorscreening 2022

Bloddonorscreening 2022

Der blev i 2022 screenet 307.535 blodtapninger. Antal positive donorer fremgår af tabel 1.

EPI-NYT_41_2023_tabel1

Til sammenligning blev der i 2021 screenet 290.467 blodtapninger. Samlet set er der dog sket en vis nedgang i antal positive donorer, siden Statens Serum Institut begyndte at rapportere antallet i 1989, figur 1.

EPI-NYT_41_2023_figur1

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse har oplysninger om screening af blod for hiv siden 1986, og for hepatitis B og C siden 1994, figur 1.

Hiv

Der blev fundet én hiv-positiv donor i 2022. Vedkommende var flergangsdonor. Der blev foretaget lookback på recipienterne (patienter, der havde modtaget blod fra donoren); alle recipienter blev testet negative efter transfusion.

Hepatitis B

I 2022 blev én person fundet positiv for hepatitis B. Vedkommende var førstegangsdonor.

Hepatitis C

I 2022 blev én person fundet positiv for hepatitis C. Vedkommende var førstegangsdonor.

Kommentar

Antal og incidens af positive donorer i Danmark var i 2022 fortsat meget lavt.

På grund af det meget lave antal positive donorer, bliver disse ikke beskrevet yderligere her.

Siden 2011 er der hvert år fundet nul til én hiv-positiv person i bloddonorkorpset. Mænd har indtil marts 2000 været udelukket fra donorkorpset, hvis de på noget tidspunkt havde haft sex med mænd. Dette er derefter ændret til, at mænd, der har (haft) sex med mænd gerne må donere blod, så længe de overholder en karantæneperiode på fire måneder. Dette for at forhindre, at donor giver blod, mens vedkommende er i den såkaldte vinduesfase, hvor en ny-smittet kan findes hiv-negativ, men alligevel kan smitte via blod. Der har været forslag fremme om yderligere afkortning af karantæneperioden for hiv.

Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver årligt  ”Redegørelse for blodproduktområdet”, der i større detaljeringsgrad beskriver blodtransfusionsområdet.

(A.K. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)
11. oktober 2023