Uge 34b - 2023

MRSA skal fremover anmeldes elektronisk

MRSA skal fremover anmeldes elektronisk

Fra 1. september 2023 kan methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) anmeldes elektronisk.

Siden 1. juli 2022 har læger haft mulighed for at anmelde smitsomme sygdomme, undtagen MRSA, elektronisk i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). I flere regioner har ikke alle læger haft adgang til den elektroniske anmeldelse, men de der har haft adgang har taget godt imod det.

Anmeldelsen af MRSA adskiller sig fra de andre anmeldelsespligtige sygdomme ved, at fund af en ny type MRSA hos en given person udløser en advisering af den rekvirerende læge via en autogenereret mail fra SSI's stafylokoklaboratorium om, at tilfældet skal indberettes via SEI2. Mailen indeholder en unik nøgle, og uden denne nøgle kan elektronisk anmeldelse ikke ske. Når nøglen er indtastet i skemaet, fremkommer automatisk laboratorieoplysninger, som kan bruges ved vurdering af smittekilde. I lighed med Smitsomme sygdomme-skemaet i SEI2 indeholder MRSA-skemaet en række vejledende rullemenuer, som letter indberetningen og sikrer god datakvalitet til brug for overvågningen af MRSA i Danmark.

Mailen fra SSI's laboratorium, med information om et anmeldelsespligtigt MRSA-tilfælde, når den rekvirerende læge via forskellige veje, afhængig af hvilken type rekvirent der har taget prøven, og hvilken region prøven er taget i:

  • For prøver taget i almen praksis og andre speciallægepraksisser bliver informationen sendt til lægens digitale postkasse.

  • For prøver taget på hospital sendes mailen fra SSI’s laboratorium efter specifik aftale med hver region til et eller flere regionale kontaktpunkter, der videresender mailen til den afdeling, prøven er rekvireret fra.

  • For prøver rekvireret i asylcentre eller kommunale behandlingssteder sker kommunikationen via sikker mailforbindelse til aftalte mailadresser.

Hver region har haft mulighed for at indgå særlige aftaler med SSI om modtagere af de autogenerede mails. I Region Nordjylland sendes informationen for eksempel i første omgang til hygiejneenheden på Aalborg Sygehus, da de fleste borgere med MRSA i Region Nordjylland henvises til behandling der. Rykkere for manglende anmeldelse sendes derimod til rekvirenten.

Vedrørende adgang til MRSA-skemaet

Læger, der arbejder i regioner, skal tildeles adgang til MRSA-skemaet i SEI2-systemet via deres regionale administratorer. Sundhedsdatastyrelsen arbejder sammen med de regionale administratorer på at give så mange læger som muligt automatisk adgang til MRSA-skemaet i SEI2.

Hvis der er problemer med adgangen, henvises læger, der arbejder i regionen, til Servicedesk i deres region. Det samme gælder for øvrige sundhedspersoner, der skal anmelde på vegne af en læge.

Læger, der arbejder andre steder end i en region, fx almen praksis eller et asylcenter, kan anmode om adgang til MRSA-skemaet direkte i SEI2.

Ved log ind bruges MitID Erhverv, NemID medarbejdersignatur (indtil 31-10-2023) eller Lokal IdP (ikke privat brugersignatur).

Læs mere om adgang og elektronisk anmeldelse af MRSA i vejledningen Elektronisk indberetning af methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA).

Brug for hjælp?

Spørgsmål vedrørende systemet og brugen heraf kan sendes til SEIsystemet@sundhedsdata.dk, eller til systemadministratorerne i Sundhedsdatastyrelsen Helle Rejnhold Sørensen (3268 5210, hers@sundhedsdata.dk) eller Sandra Sarosi Thomasen (3268 9173, ssat@sundhedsdata.dk).

Spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af skemaet og indberetning heraf kan sendes til epiMRSA@ssi.dk, eller rettes direkte til Sidsel Skou Voss (3268 8577, sisv@ssi.dk), Tinna R. Urth (4171 4866, urt@ssi.dk) eller Anders Koch (3268 3964, ako@ssi.dk).

Læs mere

Læs mere i Sundhedsdatastyrelsens brugervejledning ”Login og introduktion til SEI2” .

(S.S. Voss, T.R. Urth, A. Koch, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)