Uge 22 - 2023

Legionærsygdom i Danmark 2022

Legionærsygdom i Danmark 2022

I 2022 blev der registreret 287 tilfælde med legionærsygdom (LS) blandt danske statsborgere med bopæl i Danmark, heraf 169 mænd (20-95 år, medianalder 73 år) og 118 kvinder (28-96 år, medianalder 76 år). I alt formodes det at 248 tilfælde var smittet i Danmark (86,4 %), se tabel 1. Hvilket er lidt lavere niveau end i 2020 og 2021, mens der igen ses en stigning i personer smittet i udlandet efter covid-19-pandemien. I 2022 blev 39 smittet ved udlandsophold (13,6 %). Fleste blev smitte i Italien med 15 tilfælde herefter følger De Forenede Arabiske Emirater med 8 tilfælde.

For en nærmere beskrivelse af forekomsten i 2022 henvises til Årsopgørelsen om Legionella i 2022.

I 2022 døde 56 af årets anmeldte personer (19,5 %) med LS indenfor en måned efter sygdomsdebut eller indlæggelse. Mortaliteten er steget gennem de seneste år og hænger højst sandsynligt sammen med en stigende andel af ældre, der diagnosticeres med LS. I 2022 var 63 % af de registrerede tilfælde således ≥ 70 år, og mortaliteten for denne gruppe var 27,2 %. Mortaliteten var specielt høj for tilfælde med formodet smitte på hospital (63,2 %), mens mortaliteten for tilfælde smitte ved udlandsrejse (2,6 %) var den laveste.

EPI-NYT 2023 uge 22 tabel 1 

Fordelingen på landsdele i 2022 (tabel 1) var omtrent som i 2021, dog med et fald i Københavns omegn og en stigning i Nordsjælland. København by havde igen en højere påvist incidens end i tidligere år. Bornholm havde en høj incidens i 2022, men er på grund af lavt befolkningstal følsom for små ændringer i antal påviste tilfælde. Der er forsat en ret stor forskel i incidensen i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark på den ene side og regionerne Midtjylland og Nordjylland på den anden side. Der er ikke påvist udbrud eller ophobninger, der kan forklare stigninger eller forskelle.

De stigende krav til energibesparelse, herunder på varmt vand pga. af energikrise sidst på året i 2022, vurderes ikke til at have medført flere tilfælde end forventet, da der var et jævnt fald i dansksmittede fra oktober (30 tilfælde) til december måned 2022 (16 tilfælde).

Det opfordres til, at der både udføres PCR-test for Legionella species og for L. pneumophila, da positiv PCR for Legionella species har en meget lav prædiktiv værdi for diagnostik af LS, og en del prøver således må anses som falsk positive eller med ukendt klinisk betydning. Man skal også være opmærksom på, at en del milde tilfælde eller i den tidlige fase af sygdommen (evt. uden produktiv hoste) af legionærsygdom ikke er PCR-positive (antageligt omkring 20-30 %), da det kan være vanskeligt at få prøvemateriale af tilstrækkelig kvalitet, og Legionella-indholdet kan være lavt. En del af disse patienter har serogruppe 1-infektion og kan i mange tilfælde i stedet påvises ved Legionella urintest, mens nogle specielt milde tilfælde antageligt vil være negative i begge tests.

(S. A. Uldum, Afdeling for Bakterier, parasitter og svampe, C. Kjelsø, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)