Uge 17 - 2023

Årsrapport om børnevaccinationsprogrammet 2022 er udkommet

Årsrapport om børnevaccinationsprogrammet 2022 er udkommet

Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut har i fællesskab udarbejdet en årlig rapport om børnevaccinationsprogrammet siden 2014 og rapporten for 2022 er nu udkommet.
Rapporten udsendes traditionelt i løbet af uge 17 forbindelse med European Immunization Week, som hvert år sætter fokus på betydningen af børnevaccination i WHO’s europaregion. I år er informationskampagnens fokus at informere offentligheden om vigtigheden af rettidig vaccination og at indhente eventuelle glemte eller udskudte vacciner samt fortsætte med at understrege behovet for covid-19-vaccination, især blandt sårbare grupper.

De danske vaccinationsprogrammer har stor betydning for folkesundheden, og de har været med til at stoppe spredningen af en lang række alvorlige sygdomme. I Danmark har vi en høj og anerkendelsesværdig tilslutning til børnevaccinationsprogrammet, og sammenlignet med andre europæiske lande er vi helt i front. Ifølge nye befolkningsundersøgelser har forældre generelt en høj og stabil tillid til de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger om vaccination af børn. Det er vi meget ydmyge over, og det vil vi fortsætte med at værne om.

Mange af de sygdomme, vi vaccinerer mod i børnevaccinationsprogrammet, har vi i dag så godt som udryddet i Danmark, bl.a. fordi så mange er vaccineret. Men sygdommene, vi vaccinerer mod i børnevaccinationsprogrammet, findes stadig i andre lande, og de kan vende tilbage til Danmark, hvis vi ikke bliver ved med at vaccinere. Derfor er det fortsat vigtigt, at vi fortsætter med at vaccinere og fastholder den høje tilslutning.

Statens Serum Institut overvåger tilslutningen til vaccinationsprogrammet, bidrager til at kvalificere årsager til manglende vaccination og følger forekomsten af de vaccineforebyggelige sygdomme nationalt som internationalt. Generelt har tilslutningen til vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet været høj og stabil de seneste år. Selv under coronaepidemien var tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet i Danmark på niveau med de tidligere år om end vaccinerne under den første nedlukning blev givet med let forsinkelse. I år 2022 ses dog et mindre fald i tilslutningen til HPV-vaccination, som bliver beskrevet nærmere i årsrapporten. Børnevaccinationsprogrammet overvåges nøje, og vi følger tilslutningen løbende, så vi opdager selv mindre fald i vaccinationstilslutningen. Det gør, at vi kan nå at handle hurtigt.

Den høje vaccinationstilslutning i Danmark er bestemt ikke noget, vi må tage for givet. Derfor arbejder de danske sundhedsmyndigheder i tæt samarbejde med relevante sundhedsaktører, fx praktiserende læger og ansatte i kommuner og regioner. Det tætte samarbejde skal sikre, at nye og relevante initiativer igangsættes, og at anbefalingerne om vaccination er velbegrundede og transparente. Nogle af de gode initiativer, som har været igangsat i 2022, vil blive beskrevet i årsrapporten, hvor bl.a. sundhedsplejersker igennem de sidste par år har været på uddannelsesdage for at blive vaccinationsambassadører. Der har været stor opbakning til dette initiativ, og cirka 180 sundhedsplejersker fra hele landet har deltaget i uddannelsesdagene og er blevet vaccinationsambassadører.

I denne årsrapport har vi for første gang valgt at inddrage et internationalt perspektiv med informationer om flygtningestrømme fra Ukraine og om de internationale sygdomsudbrud af bl.a. mæslinger, som vi har set i det forgangne år. Det internationale perspektiv skal illustrere, hvor vigtigt det er, at vi bibeholder en høj vaccinationstilslutning, og hvorfor det stadig er nødvendigt at vaccinere mod sygdomme, som ikke er set i Danmark i mange år.

Sundhedsstyrelsen har derudover fået foretaget befolkningsundersøgelser for at undersøge holdninger og adfærd relateret til vaccination. Resultaterne fra undersøgelserne skal anvendes til at tilrettelægge og tilpasse vaccinationsprogrammerne til befolkningen, samtidig med at Sundhedsstyrelsen får et billede af, hvordan Sundhedsstyrelsens kommunikation og kampagner opfattes i den danske befolkning. Derudover har en af undersøgelserne indeholdt et unikt spørgeskema, som gør det muligt at måle tvivl i relation til vaccination i befolkningen.

Lægemiddelstyrelsen overvåger og vurderer løbende bivirkninger ved vaccinerne i det danske børnevaccinationsprogram i samarbejde med internationale myndigheder. Det samlede antal af årlige indberetninger af bivirkninger har været faldende siden år 2015. Forklaringen kan være, at indberetningerne påvirkes af det fokus, der er i medierne eller i befolkningen. Langt de fleste indberetninger om bivirkninger ved børnevacciner er ikke alvorlige, men det er vigtigt at overvåge, om der er nye bivirkninger, som skal undersøges nærmere.
Sundhedsstyrelsens nye digitale univers for børnevaccinationsprogrammet blev lanceret i 2022 og går under navnet ”et prik i den rigtige retning”. Det nye digitale univers er et af de initiativer, der har været igangsat i år 2022 for at styrke informationsindsatsen om børnevaccinationsprogrammet. Universet indeholder information om vaccinationsprogrammet i et overskueligt, interaktivt og spændende design, og er udarbejdet for at imødekomme forældres foretrukne informationsveje.

Vi kan konkludere, at vi i Danmark er på det rette spor, hvad angår tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram. Det er vi, og det skal vi være utrolig stolte af.

Vi håber, at årsrapporten vil bidrage med inspiration til og information om det danske børnevaccinationsprogram.

(S. Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, H. Ullum, Statens Serum Institut og L.B. Nielsen, Lægemiddelstyrelsen)