Uge 15/16 - 2023

Leptospirose – 2019-2022

Leptospirose – 2019-2022

Fra 2019 til 2022 var der 51 laboratoriepåviste tilfælde af leptospirose i Danmark. I denne periode sås der et fald i det årlige antal tilfælde sammenlignet med 2017 og 2018, hvor der blev påvist henholdsvis 23 og 18 tilfælde. De fleste smittede var mænd i aldersgruppen 26-64 år (71 %). Medianalderen blandt de 51 laboratoriepåvist tilfælde var 41 år.

Af de 51 tilfælde var 47 tilfælde anmeldt til Statens Serum Institut (SSI). Over hele perioden blev cirka 25 % (11) af tilfældene anmeldt med et formodet smittested i udlandet, og der sås et lille fald i rejserelateret smitte under coronapandemien sammenlignet med tidligere år. For en mere detaljeret epidemiologisk opgørelse henvises til årsrapport om leptospirose i 2019-2022. En yderligere beskrivelse af leptospirose i Danmark over det sidste årti kan findes her.

Figur 1 viser antal laboratoriepåviste tilfælde af leptospirose per år, fordelt på smittested.

EPI-NYT 2023 uge 15-16 figur 1 

Leptospirose er en sygdom forårsaget af infektion med Leptospira-bakterier, som findes i urinen hos inficerede små gnavere, fx mus og rotter. Sygdommen er sjælden men alvorlig og kan udvikle sig fra influenzalignende symptomer til Weils sygdom med organsvigt og lungeinfektion. Leptospiroseinfektion kan behandles med antibiotika, men der findes ikke en human vaccine.

Leptospirose hos mennesker kan forbygges ved bruge af gummihandsker og støvler ved kontakt med rotter og mus, kloak- eller spildevand (for eksempel ved oversvømmelser, arbejde med septiktanke eller dambrug), og tildækning af sår og rifter i huden, før man kommer i kontakt med ferskvand. Yderligere information om sygdommen, behandling, og forebyggelse kan findes i SSI’s sygdomsleksikon.

I Danmark er klinisk leptospirose individuelt anmeldelsespligtig til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut. Diagnostik for leptospirose udføres kun på SSI.

(C. Eves, C. Kjelsø, Afdeling for Infektionsepidemiologi og forebyggelse, C. Sværke Jørgensen, VMS Serologi, Karen Angeliki Krogfelt, VMS Serologi og Department of Science and Environment, PandemiX Center, Roskilde University)