Uge 13 - 2023

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2022

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2022

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2022. Tallene kan blive justeret på grund af sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2021 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2017-2021, med angivelse af laveste og højeste antal tilfælde.

Der har ikke været anmeldt tilfælde af hæmorrhagisk feber, pest, polio eller rabies.

Væsentlige ændringer i antal anmeldte tilfælde i 2022 i forhold til 2021 vil blive nærmere omtalt i efterfølgende årsopgørelser for de enkelte sygdomme.

Se årsopgørelsen for 2022 (pdf).

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)