Uge 20b - 2022

Udbrud af abekopper (monkeypox) i Europa

Udbrud af abekopper (monkeypox) i Europa

Europa oplever i disse dage et større udbrud af abekopper. Abekopper er en sygdom der, frem til for nyligt, kun sjældent har givet anledning til udbrud uden for Vest og Centralafrika. Sygdommen viser sig ved feber, muskelsmerter, hovedpine og hævede lymfeknuder, efterfulgt af et udslæt med blærer efter typisk en til tre dage. Dødeligheden af abekopper er 1-10%, hvor den vestafrikanske variant, som menes at være årsagen til aktuelle udbrud, er den mildeste med en dødelighed på omkring 1%. Sygdommen spredes ved dråbesmitte og smitte sker ved tæt fysisk kontakt.

Der er den 20. maj, ifølge internationale organisationer og medier, identificeret 36 bekræftede tilfælde og en række mistænkte tilfælde, hovedsageligt blandt mænd der har sex med mænd.

EPI-NYT 2022 uge 20b. Kilde: CDC 

 

Det aktuelle udbrud

De bekræftede tilfælde fordeler sig på Storbritannien (9), Spanien (7), Portugal (14), Sverige (1), Belgien (2), Italien (1), Frankrig (1) og Tyskland (1). Ud over Europa er der i hhv. Nordamerika konstateret (3) og Australien indtil videre påvist et enkelt rejserelateret tilfælde.

Den 7. maj og igen den 13. maj 2022 underrettede Storbritannien WHO om i alt to laboratoriebekræftede tilfælde (PCR-test på vesikelpodninger) og et sandsynligt tilfælde af abekopper (vestafrikansk type). Af de tre sager var de to fra samme husstand, hvor en var rejsende fra Nigeria, hvor sygdommen er endemisk. Den 15. maj blev WHO underrettet om yderligere fire laboratoriebekræftede tilfælde i England, alle blandt mænd der har sex med mænd (MSM). Der blev ikke fundet et epidemiologisk link til rejsende fra Vestafrika, men der er fælles kontakter blandt to af de fire mænd. Yderligere udredning er i gang inklusive intensiv kontaktopsporing. Den 18. maj er yderligere 2 tilfælde blevet identificeret. Også de øvrige tilfælde ser, fra oplysninger der er offentligt tilgængelige, ud til at være mænd. Den kliniske præsentation af sygdommen med udslæt, der starter i anogenitalområdet, hvilket sammenholdt med at sygdommen ofte er påvist på veneriaklinikker, giver mistanke om at seksuel transmission spiller en rolle i det igangværende udbrud.

På baggrund at det hastigt progredierende udbrud i Europa, vurderer SSI, at det er sandsynligt, at der også vil optræde tilfælde i Danmark. Derfor opfordres til særlig opmærksomhed på symptomer blandt mænd der har sex med mænd.

Da abekopper smitter ved tæt kontakt og primært direkte kontakt med personer med symptomer, og man ikke ser asymptomatisk smitte, er inddæmningsmulighederne imidlertid gode.

Tidligere udbrud i nyere tid

Abekopper blev første gang identificeret hos mennesker i 1970 i Den Demokratiske Republik Congo hos en 9-årig dreng. Sygdommen forekommer endemisk i Vest- og Centralafrika, udgående fra et zoonotisk reservoir, der blandt andet inkluderer egern, gambiske rotter, mus og forskellige arter af aber. En række lande har tilbagevendende tilfælde af abekopper, herunder Den Centralafrikanske Republik, Cameroun, Den Demokratiske Republik Congo, Liberia, Nigeria, Congo og Sierra Leone. Nigeria har siden et udbrud fra 2017 til 2019, rapporteret om sporadiske tilfælde også i 2022. Fra 1. januar til 13. september 2020 var der i alt 4.594 formodede tilfælde af abekopper, inklusive 171 dødsfald, i Den Demokratiske Republik Congo.

Der har tidligere være spredning af abekopper udenfor Afrika. I 2018 blev to tilfælde af abekopper diagnosticeret i Storbritannien, begge knyttet til rejsende fra Nigeria. En af disse førte til et sekundært tilfælde hos en sundhedsarbejder, på grund af forurenet sengelinned, hvilket gjorde det til den første nosokomielle overførsel uden for det afrikanske kontinent. Et tredje importeret tilfælde blev identificeret i december 2019 og et fjerde i maj 2021. Det sidste tilfælde førte til yderligere to tilfælde blandt familiemedlemmer.

Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark

Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder har i dag udsendt en vejledning, der beskriver håndteringen af abekopper i Danmark. Det forventes at vejledningen opdateres efterhånden som der opnås mere viden om sygdommen.

Vejledningen indeholder en grundig beskrivelse af sygdommen herunder anmeldelsesprocedure, casedefinition og hygiejniske forholdsregler, kontaktopsporing og behandling kan læses her:

Link til vejledning

WHO anbefaler ikke restriktioner i rejse eller handel på baggrund af dette udbrud, men situationen følges tæt af sundhedsmyndighederne.

(F.T. Møller, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)