Uge 11/17 - 2021

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2020

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2020

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2020. Tallene kan blive justeret på grund af sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2019 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2015-2019, med angivelse af laveste og højeste antal tilfælde.

Der har ikke været anmeldt tilfælde af hæmorrhagisk feber, pest, polio, eller rabies.

Væsentlige ændringer i antal anmeldte tilfælde i 2020 i forhold til 2019 vil blive nærmere omtalt i efterfølgende årsopgørelser for de enkelte sygdomme.

Se årsopgørelsen for 2020 (pdf).

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)