Uge 6a - 2020

Kriterierne for hvornår man skal undersøges for smitte med ny coronavirus er blevet justeret

Udbruddet med den nye coronavirus udvikler sig fortsat inden for Kina. På denne baggrund har Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST) besluttet at skærpe beredskabet for at forebygge smittespredning med den nye coronavirus i Danmark. SSI og SST vurderer dog fortsat, at sandsynligheden for, at vi i Danmark ser smittespredning fra person-til-person, er lille. Samtidig tyder meget på, at den nye virus også kan give milde symptomer og ikke er forbundet med så høj dødelighed som SARS.

Sundhedsstyrelsen har derfor opdateret sine retningslinjer for håndtering af ny coronavirus (2019-nCoV). En vigtig ændring er casedefinitionen for at mistænke infektion med 2019-nCoV. Det geografiske risikoområde er udvidet til at omfatte hele Fastlandskina. Derudover bør patienter med akut indsættende symptomer på øvre luftvejsinfektion og feber (≥38 grader) også mistænkes for coronavirus, tidligere var det kun personer med tegn på alvorlige nedre luftvejsinfektioner.

Patienter som opfylder casedefinitionen eller har andre symptomer og kliniske fund, der kan give mistanke til 2019-nCoV-infektion, skal fortsat konfereres telefonisk med den infektionsmedicinske bagvagt på enten Hvidovre Hospital eller Skejby Sygehus. Denne tager stilling til, om patienten skal visiteres til indlæggelse på isolationsafdeling med henblik på akut undersøgelse for 2019-nCoV. SSI har etableret et døgnberedskab, der kan undersøge for det nye virus med ca. 4 timers svartid.

Retningslinjerne indeholder også vejledning i, hvorledes smitterisikoen fra et mistænkt eller bekræftet tilfælde kan klassificeres i enten lav eller høj risiko, baseret på nærheden eller intensiteten af den konkrete kontakt. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der informerer kontakter og iværksætter eventuelle karantæneforanstaltninger, som der er grundlag for jævnfør epidemiloven.

SSI vil fortsat opdatere sin udbrudsside om ny coronavirus dagligt på hverdage.

(T.G. Krause, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)