Uge 40 - 2020

Information om pneumokoksygdom og vaccinationsvejledning
Opmærksomhed på tilbud om gratis influenzavaccination til borgere som snart fylder 65 år

Information om pneumokoksygdom og vaccinationsvejledning

I forbindelse med det nye tilbud om gratis pneumokokvaccination med PPV23 (Pneumovax) til borgere der er fyldt 65 år, beboere på plejehjem og botilbud samt til borgere i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, er der udarbejdet to infografikker. Formålet med infografikkerne er at støtte sundhedspersonalet, når der tilbydes en pneumokokvaccination

Den ene infografik beskriver anbefalingerne for PPV23 og PCV13 (Prevenar) for de enkelte risikogrupper. Den anden infografik er et faktaark, der omhandler pneumokoksygdom og vaccination.

(L. Hallundbæk, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Opmærksomhed på tilbud om gratis influenzavaccination til borgere som snart fylder 65 år

Som led i den årlige indsats imod influenza er borgere på 65 og ældre omfattet af det gratis tilbud om vaccination imod influenza.

Influenzavaccinationen kan ske allerede inden borgeren er fyldt 65 år, såfremt vedkommende fylder 65 år inden den 15. januar 2021, jævnfør Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 10.9 2020.

Tilbuddet gælder på samme måde for den nye højdosis influenzavaccine, som tilbydes særligt til borgere på 85 år og ældre. Det vil sige, at borgere på 84 år, som fylder 85 år inden den 15. januar 2021, tilsvarende kan få denne vaccine gratis.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)