Uge 3 - 2020

HPV catch-up vaccinationsprogrammer til drenge og unge mænd forventes at begynde den 1. februar eller 1. marts 2020
Udbrud af lungebetændelse med en ny coronavirus i Kina

HPV catch-up vaccinationsprogrammer til drenge og unge mænd forventes at begynde den 1. februar eller den 1. marts 2020

Som tidligere omtalt, EPI-NYT 49/19, vil der blive indført et midlertidigt tilbud om HPV catch-up vaccination af to grupper af drenge/mænd:

  1. Drenge, som er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019 (født i perioden 2006 – 1. halvdel af 2007). 
     
  2. Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 18 år den 1. januar 2020 eller senere, men ikke 26 år inden 1. januar 2020 (født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2003).

Vaccinationsprogrammerne forventes at begynde den 1. februar eller 1. marts 2020 og slutte den 31. december 2021. I et efterfølgende EPI-NYT vil der blive informeret nærmere om bestilling af HPV-vacciner (Gardasil 9) samt om registrering og afregning af HPV-vaccinationer til disse to grupper.

(P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Udbrud af lungebetændelse med en ny coronavirus i Kina

Verdenssundhedsorganisationen WHO har oplyst om et udbrud med 41 tilfælde af lungebetændelse, smittet med en ny coronavirus. De fleste tilfælde har haft kontakt til et marked i byen Wuhan i provinsen Hubei i det østlige Kina.

De smittede har haft symptomer på lungebetændelse i form af feber, i nogle tilfælde besværet vejrtrækning, samt radiologiske forandringer. Der har været ét dødsfald hos en 61-årig mand, som havde flere underliggende alvorlige sygdomme. Tilfældene er påvist i perioden fra den 8. december 2019 til den 2. januar 2020. Nære kontakter til de smittede har været under observation, og der er ikke set nye tilfælde blandt disse. Ligeledes er der ikke set smitte af sundhedspersonale, og der er dermed ikke tegn på betydende smitte mellem mennesker. Enkelte grupperede tilfælde undersøges dog fortsat.

En ny type coronavirus, nCoV, blev påvist fra de smittede den 7. januar 2020, og den genetiske sekvens af det nye virus har været frit tilgængelig siden den 12. januar 2020. Andre respiratoriske virus som influenza, fugleinfluenza, adenovirus, SARS og MERS er ikke påvist hos de smittede. Humane coronavirus kan både være årsag til mild forkølelsessygdom og til alvorlig sygdom som SARS og MERS.

Kilden til udbruddet er endnu ikke fundet. De fleste tilfælde har haft kontakt til Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan. Markedet blev lukket ultimo december med henblik på desinfektion. På markedet blev der også solgt levende vilde og opdrættede dyr, og sundhedsmyndighederne i Kina undersøger, om nogle af disse dyr kan være smittet med nCoV.

Wuhan er et transportknudepunkt med en stor lufthavn, hvorfra der til Europa er direkte fly til England, Frankrig og Italien.

Det første tilfælde af nCoV påvist udenfor Wuhan blev rapporteret af Thailand den 13. januar 2020. Det drejer sig om en borger fra Wuhan. Personen blev syg den 5. januar, fløj til Thailand den 8. januar og blev indlagt på hospital umiddelbart efter ankomst på grund af feber. Der var tegn på lungebetændelse på røntgenbilleder, og nCoV blev påvist den 12. januar 2020. Personen har ikke besøgt Huanan-markedet men derimod andre markeder i Wuhan, hvor der sælges levende dyr.

Se SSI’s hjemmeside for vejledning om undersøgelse af personer mistænkt for nCoV.

Kommentar

Det nyligt påviste tilfælde af nCoV i Thailand hos en borger fra Wuhan i Kina tyder på, at der kan være sket smittespredning andre steder end på Huanan-markedet i Wuhan. Der pågår undersøgelser af mulige smitteveje og reservoir for nCoV, og hvorvidt der ses asymptomatiske eller milde infektioner. I slutningen af januar 2020 fejres det kinesiske nytår, og dette vil betyde stor rejseaktivitet, både lokalt i Kina og internationalt til og fra Kina. Det kan betyde, at der identificeres smittede tilfælde uden for Kina og andre steder i Kina end Wuhan. Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) vurderer dog, at risikoen for at der kan ses tilfælde blandt rejsende til Europa er lav, og at risikoen for smittespredning i Europa er meget lav.

(P. Valentiner-Branth, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)