Uge 24 - 2020

Stigning i Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile ST37/PCR ribotype 017

Stigning i Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile ST37/PCR ribotype 017

Clostridioides difficile (C. difficile) er en bakterie, som forårsager diarré og tarmbetændelse, der især rammer svækkede ældre og kronisk syge patienter i behandling med antibiotika, og som udgør en stor udfordring for infektionskontrol på sygehusene.

I løbet af 2018 og 2019 har der været registreret et øget antal af en ny type C. difficile (ST37, PCR ribotype 017) i Danmark, som kræver øget opmærksomhed. To forhold gør sig især gældende:

  • Denne type har en 30 dags mortalitet på 32% (beregnet på 2018-19-infektioner), hvilket er betydeligt højere end andre typer.
     
  • Typen er multiresistent, i form af genotypisk resistens overfor fluoroquinolon, aminoglycosid, tetracyclin, macrolid og rifampicin.

Der har været observeret ganske få tilfælde før 2018, men i 2018 og 2019 henholdsvis 16 og 12 tilfælde. Typen er også speciel ved at være positiv for Toksin B (TcdB) og negativ for både Toksin A (TcdA) og binært toksin (CdtAB), hvilket også betyder, at den hovedsageligt registreres i sentinel-overvågningen, som dækker ca. 16% af prøveantallet i Danmark og derfor er det reelle antal formodentlig væsentligt større. De omtalte danske tilfælde er spredt over hele landet, med en overvægt i hovedstadsområdet og kun ganske få er fra samme hospitalsafdeling eller epidemiologisk forbundet. Typen har givet anledning til flere alvorlige udbrud i udlandet og anses som endemisk i dele af Asien (se fx PMID:31138041) og derfor som et potentielt rejseassocieret agens.

Den danske sentinelovervågning af C. difficile er et samarbejde mellem samtlige 10 klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) og Sektion for Fødevarebårne Infektioner på SSI, hvor KMA’erne sender samtlige toksinpositive prøver/isolater (mindst TcdA eller TcdB) til SSI for typning, i én måned i foråret og én måned i efteråret. Herved opnås et mere reelt og uselekteret billede af typefordeling i det danske reservoir, hvor op- og nedgange bedre kan følges, samt registrering af usædvanlige typer som den ovenfor beskrevet, der pga. toksinprofilen ikke fanges af den konventionelle overvågning, som har fokuseret mod binært toksinpositive typer som fx PCR ribotype 027.

(S. Persson, Sektion for Fødevarebårne Infektioner, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)