Uge 10 - 2020

Invasiv pneumokoksygdom og tilslutning til pneumokokvaccination i børnevaccinationsprogrammet 2018 og 2019.
SSI Vaccinedag i Aalborg den 9. juni 2020

Invasiv pneumokoksygdom og tilslutning til pneumokokvaccination i børnevaccinationsprogrammet 2018 og 2019.

  • I 2019 blev der registreret det laveste antal tilfælde af invasiv pneumokoksygdom siden pneumokokvaccination blev indført i 2007.
  • Tilslutningen til pneumokokvaccination er på mindst 96% for alle tre doser og er på niveau med tilslutningen til DiTeKiPolHib-vaccinen, der også gives ved 3, 5 og 12 måneder.
  • Forekomsten af infektioner som følge af serotyper, der ikke er dækket af vaccinen i børnevaccinationsprogrammet (PCV13), er stigende, hvilket også ses i andre lande. Af disse er serotype 8 den dominerende med 26% af alle tilfælde i 2019.

Invasiv pneumokoksygdom (IPS) defineres som et sygdomstilfælde, hvor der er påvist pneumokokker (Streptococcus pneumoniae) i cerebrospinalvæske, blod eller andet normalt sterilt prøvemateriale. IPS er primært blodforgiftning og meningitis (6-10%). Dette EPI-NYT omhandler den isolatbaserede overvågning og er baseret på data for indsendte isolater med tilføjelse af data fra Den danske mikrobiologidatabase, MiBa.

Den 7-valente konjugerede pneumokokvaccine (PCV-7) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram den 1. oktober 2007 og blev efterfølgende gradvist erstattet af den bredere dækkende 13-valente vaccine (PCV-13) fra april 2010. Der anbefales 3 vaccinationer i alderen 3, 5 og 12 måneder. PCV-7-vaccinen beskytter mod syv serotyper (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F) og PCV-13 beskytter mod tretten serotyper (PCV-7-serotyperne plus serotyperne 1, 3, 5, 6A, 7F og 19A).

For en detaljeret beskrivelse af forekomsten af invasiv pneumokoksygdom i 2018 og 2019 samt vaccinationstilslutningen henvises til årsopgørelsen.

Forekomsten af invasiv pneumokoksygdom

Der blev i 2018 og 2019 påvist henholdsvis 799 og 639 tilfælde af IPS i Danmark, svarende til incidenser på hhv. 13,8 og 11,0 pr. 100.000. 2019 blev dermed året med det laveste antal registrerede tilfælde siden pneumokokvaccination blev indført i børnevaccinationsprogrammet i 2007. Til sammenligning var incidensen før vaccinens indførsel på omkring 20 pr. 100.000.

IPS ses primært blandt helt små børn og blandt ældre, og generelt har tendensen været, at forekomsten af IPS er faldet støt siden indførslen af PCV-vaccinen. Især har PCV-vaccinen haft en markant effekt på forekomsten blandt de små børn med et fald i incidens for de <2-årige fra 55 pr. 100.000 i perioden 2000 - 2007 til henholdsvis 10 og 19 i 2018 og 2019. Effekten ses også blandt de andre aldersgrupper, og blandt de ældre i alderen 65 år og derover er incidensen således faldet fra 66 pr. 100.000 i perioden 2000 - 2007 til hhv. 47 og 36 i 2018 og 2019. Figuren viser incidensen pr. aldersgruppe som IPS pr. 100.000 pr. år.

EPI-NYT_2020_uge 10_Figur 2

Vaccinationstilslutning

Tilslutningen er opgjort på basis af data fra Det Danske Vaccinationsregister den 8. februar 2020. Tilslutningen til både første og anden pneumokokvaccination er 97% (årgang 2018) og til tredje pneumokokvaccination 96% (årgang 2017) og er på niveau med tilslutningen til DiTeKiPolHib-vaccinen der også gives ved 3, 5 og 12 måneder. Tilslutningen svarer til sidste år, hvor tilslutningen var på mindst 95%. 

Kommentar

Indførslen af PCV vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet har haft den største effekt på forekomsten af IPS blandt små børn, men der har også været en betragtelig effekt på IPS blandt befolkningen som helhed. Dette skyldes den såkaldte flokbeskyttelses-effekt, hvorved generel spredning af pneumokokker blandt befolkningen er mindsket ved at forekomsten blandt småbørn er blevet mindre. Samlet set er incidensen næsten halveret fra 2007 til 2019.

Forekomsten af serotyperne indeholdt i PCV vaccinen er mindsket kraftigt efter vaccinationens indførsel. Dog er forekomsten af ikke-vaccine serotyper steget i de seneste år i lighed med hvad der også er set i andre lande. Af disse er serotype 8 den dominerende med 26% af alle tilfælde i 2019. På verdensplan arbejdes der på at udvikle vacciner, der kan dække flere, eller andre, serotyper end de nuværende.

T. Dalby, H.-C. Slotved, K Fuursted, Bakterier, Parasitter & Svampe, F. Kristensen Lomholt, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemilogi og Forebyggelse

SSI Vaccinedag i Aalborg den 9. juni 2020

Statens Serum Institut inviterer for 7. gang til en lærerig informationsdag for praktiserende læger og praksispersonale med sundhedsfaglig baggrund vedrørende vacciner og vaccination, med fokus på børnevaccinationsprogrammet. Der vil være indlæg fra almen praksis, WHO, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen og rig mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer fra praksis. I år afholdes dagen på Comwell Hvide Hus i Aalborg.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)