Uge 50 - 2018

Anmeldelse af smitsomme sygdomme bliver elektronisk (E-1515 og E-MRSA)
Glædelig jul og godt nytår

Anmeldelse af smitsomme sygdomme bliver elektronisk (E-1515 og E-MRSA)

Det er længe ventet, og derfor en glædelig nyhed, at læger fra 2019 kan foretage anmeldelse af smitsomme sygdomme elektronisk. Datoen for lanceringen af E-1515 og E-MRSA er ikke endeligt fastlagt, men forventes at blive indenfor det første halvår.

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (IF), Statens Serum Institut, arbejder sammen om en webbaseret, elektroniske løsning, der tilgås via SEI2 (Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, version 2). E-1515 og E-MRSA kan nemt tilgås via et link fra enhver computer med internetadgang.

Således samles anmeldelse af alle anmeldelsespligtige sygdomme; E-1515 kommer til at erstatte såvel papirformular 1515, som syfilis- og gonorré-formularerne på www.ssi.dk. Desuden overgår hiv-formular 4001-9 (”den lyserøde”) til E-1515, og E-MRSA erstatter papirformular 5001.

Løsningen forenkler samtidig arbejdet med anmeldelse af smitsomme sygdomme for den anmeldende læge, dels idet skemaet automatisk tilpasses den sygdom, lægen ønsker at anmelde, og dels fordi den elektroniske formular sendes automatisk til både IF og STPS, og derfor ikke længere skal sendes med post til to forskellige adresser.

Når datoen for lanceringen er fastsat, vil det blive annonceret i EPI-NYT med yderligere information vedrørende brugen af E-1515 og E-MRSA, samt information om oprettelse i SEI2 mv. Oplysningerne, herunder også linket til SEI2, vil desuden komme til at ligge på SSI’s hjemmeside.

Hvis du trænger til at få genopfrisket, hvilke sygdomme der er anmeldelsespligtige, kan du læse det her.

(S. Skou Voss, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Glædelig jul og godt nytår

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, udkommer EPI-NYT først igen i uge 2, 2019. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt Nytår.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)