Uge 5 - 2018

EPI-NYT ændrer indhold og udgivelseshyppighed
Opdateret rådgivning om vaccination af børn før rejse

EPI-NYT ændrer indhold og udgivelseshyppighed

I 2018 skal Statens Serum Institut have en ny hjemmeside. Arbejdet er allerede i gang, og vi glæder os til at kunne præsentere den senere i år. I den forbindelse er det besluttet, at den faglige rådgivning, der traditionelt er givet via EPI-NYT, fremover i højere grad skal gives via hjemmesiden. Dette sikrer blandt andet, at det altid er den nyeste og opdaterede rådgivning man bliver præsenteret for, når man går ind på et emne-specifikt område på hjemmesiden.

De allerede udgivne EPI-NYT, som indeholder lægefaglig rådgivning, vil derfor blive opdateret og løbende lagt ind på hjemmesiden. Det betyder, at der ikke længere vil være behov for et helt så omfattende arkiv af gamle EPI-NYT, som derfor vil blive reduceret.

EPI-NYT vil fremover i højere grad være drevet af nyheder indenfor området smitsomme sygdomme, udbrud og vaccinationer. Det betyder, at hvis der i forbindelse med beskrivelse af forekomsten af en given sygdom er behov for opdateret rådgivning, så vil EPI-NYT kun omtale den/de vigtigste ændringer i hovedtræk og henvise til den udtømmende faglige rådgivning på SSI’s hjemmeside.

Det betyder også, at EPI-NYT fremover ikke nødvendigvis vil udkomme samme tidspunkt hver uge, eller hver uge i det hele taget, men ved behov når der er noget nyt.

Redaktionen håber, at EPI-NYT’s abonnenter også fremover vil finde nyhedsbrevet anvendeligt, og vil tage godt imod SSI’s nye hjemmeside, når den går i luften i løbet af 2018.

(Redaktionen)

Opdateret rådgivning om vaccination af børn før rejse

EPI-NYT 6/11 om vaccination af børn før ophold i udviklingslande er et hyppigt anvendt EPI-NYT med lægefaglig rådgivning. Det er vores indtryk, at vaccination som led i børnevaccinationsprogrammet og vaccination med de traditionelle rejsevacciner som oftest er delt mellem almen praksis og de specialiserede rejsemedicinske klinikker. Dette kan være hensigtsmæssigt, men i princippet kan alle læger give alle vacciner (gul feber-vaccination dog kun med Sundhedsstyrelsens tilladelse), ligesom alle læger har pligt til at registrere alle vaccinationer i DDV. På hjemmesiden er der derfor givet et samlet overblik over vaccination af børn før rejse omfattende både vaccinationer i børnevaccinationsprogrammer og rejsevacciner.

(Rådgivningsteam, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

31. januar 2018