Uge 9 - 2017

Akut og kronisk hepatitis B 2016

Akut og kronisk hepatitis B 2016

Akut hepatitis B 2016

I 2016 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse 14 anmeldelser af akut hepatitis B, heraf var 10 mænd. Medianalderen var 42,5 år (spændvidde 0-72 år). Otte personer var af dansk herkomst, og seks var af udenlandsk herkomst. Blandt de otte af dansk herkomst var syv smittet i Danmark og én i Cameroun. Af de seks med udenlandsk herkomst var én smittet i Filippinerne, én i Tyrkiet og én i Syrien. De øvrige tre var smittet i Danmark.

Smittemåde var angivet for 10 af de anmeldte. Seks var heteroseksuelt smittet, én var homoseksuelt smittet, to var smittet ved intravenøst stofbrug (iv. stofbrug), og den sidste var smittet af sin mor ved fødslen.

For de 10 personer smittet i Danmark var fire smittet heteroseksuelt, to smittet ved iv. stofbrug, én var homoseksuelt smittet og for de sidste tre var smittemåden ukendt.

Af de fire tilfælde, der var smittet i udlandet, var to smittet ved heteroseksuel kontakt, én ved mor-barn-smitte og for den sidste var smittemåde ukendt.

Kronisk hepatitis B 2016

I 2016 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse anmeldelse af 262 tilfælde af kronisk hepatitis B, tabel 1.

EPI-NYT uge 9 2017 tabel 1

I alt 149 (57 %) var kvinder, tabel 2.
Medianalderen for kvinder var 30 år (spændvidde 19-69 år), for mænd var den 33 år (spændvidde 4-71 år).

EPI-NYT uge 9 2017 tabel 2

Flertallet, 252 (96 %), var af udenlandsk herkomst, heriblandt syv adopterede samt fem andengenerationsindvandrere smittet ved fødslen i Danmark før indførelsen af den generelle screening af gravide.

Ti (4 %) var af dansk herkomst. De anmeldte med udenlandsk herkomst fordelte sig på 49 forskellige lande, heraf var 82 (32 %) fra Mellemøsten. Der var anmeldt ét barn på fire år, smittet ved fødslen i Syrien.

Grundet den generelle screening af gravide var der, blandt anmeldte med udenlandsk herkomst, en overvægt af kvinder, figur 1. Især kvinder fra Sydøstasien og Østeuropa var overrepræsenteret i forhold til mænd, idet de udgjorde henholdsvis 75 % og 71 %. Foruden de nævnte ophavsregioner i figur 1, var otte anmeldte fra det Indiske subkontinent, to var fra Vesteuropa, to var fra Grønland og én var fra Brasilien.

I alt var 63 % (n=94) af kvinderne fundet i den generelle screening af gravide. Der var kun to danske kvinder anmeldt med kronisk hepatitis B i 2016. For den ene var smittemåde angivet som mor-barn-smitte, og for den anden var smittemåde ukendt.

EPI-NYT uge 9 2017 figur 1

Blandt de 154 med oplysning om smittevej, var den hyppigste smittevej mor-barn-smitte (n=134, 87 %), tabel 3. 

EPI-NYT uge 9 2017 tabel 3

Der var kun ét barn anmeldt med kronisk hepatitis B i 2016. Det var født i Syrien i 2012 af en mor med kendt hepatitis B. Barnets søster (født i 2015), blev anmeldt med akut hepatitis B i 2016.

Seks personer var seksuelt smittet, én i Danmark, resten i udlandet. Ingen var anmeldt som smittet ved tatovering eller ved tæt social kontakt.

Fem personer var smittet ved iv. stofbrug, heraf tre i Danmark, én i Vietnam og én i Syrien.
Ni var anmeldt som nosokomielt smittet, syv var fra Østeuropa, én fra Myanmar og én fra Tyskland. Alle var smittet før ankomst til Danmark. For 108 personer var smittekilde ikke angivet.

Kommentar

Antallet af anmeldte tilfælde af akut hepatitis B er fortsat lavt, figur 2. De fleste, hvor smittemåden var kendt, var smittet seksuelt. Selvom forekomsten af hepatitis B i Danmark er lav, er det fortsat vigtigt at overveje vaccination forud for planlagte rejser til højendemiske lande, hvis der muligvis vil blive dyrket ubeskyttet sex med en person fra området.

EPI-NYT uge 9 2017 figur 2

De fleste tilfælde af kronisk hepatitis B var anmeldt blandt indvandrere, smittet før ankomst til Danmark. Over halvdelen var anmeldt som mor-barn-smittet, og flertallet af dem, der var anmeldt uden angivelse af smittemåde, og som var født i højendemiske lande, var formentlig også mor-barn-smittede. Alle anmeldte, som var adopteret, var fra Sydkorea eller Indien.

Der er fortsat ikke set en stigning i anmeldte tilfælde, på trods af en øget tilstrømning af flygtninge. Til gengæld er der sket et skift fra hvilken region, der hyppigst ses kronisk hepatitis B fra. Tidligere var de anmeldte især fra Sydøstasien og Afrika syd for Sahara, men nu er Mellemøsten den hyppigste region. Især bemærkes det, at der i 2016 er anmeldt to børn, født i Syrien, som tidligere havde et velfungerende vaccinationsprogram. Dette er nu brudt sammen, og det kan forventes, at der kommer flere hepatitis B–positive børn herfra.

Det anbefales fortsat at teste personer fra højendemiske lande, uanset køn, ved første kontakt med sundhedsvæsnet, inklusive adopterede.

Desuden må der opfordres til, uanset i hvilken anledning en person testes positiv for hepatitis B, at vedkommendes seksualpartner og børn ligeledes testes. Sundhedsstyrelsens vejledning anbefaler vaccination til udsatte personalegrupper, husstandsmedlemmer til hepatitis B-bærere samt iv. stofbrugere, de sidste grupper efter udredning for hepatitis B.

I 2016 blev 94 gravide kvinder anmeldt med hepatitis B. Ingen børn blev anmeldt som smittet ved fødslen i Danmark. Takket være screeningen af gravide for hepatitis B findes der hvert år et betydeligt antal asymptomatiske smittebærere, som alle skal henvises til specialafdelinger (infektionsmedicinsk eller hepatologisk) for nærmere udredning, kontrol og eventuel behandling. Dette er vigtigt, da det i dag er muligt at behandle gravide med højt viral load, som ellers er i risiko for at smitte barnet intrauterint.

Børn født af hepatitis B-positive mødre skal have immunglobulin og vaccine ved fødslen (såkaldt postekspositionsvaccination), samt når de er henholdsvis 1 måned (fx ved 5-ugers-undersøgelsen), 2 måneder og 12 måneder gamle for at sænke risikoen for mor-barn-smitte ved fødslen. I 2017 fortsætter den midlertidige ændring i børnevaccinationsprogrammet med Hexyon indtil andet bliver meldt ud, EPI-NYT 5/16. Vaccinen gives i programmet i 3-, 5- og 12-måneders-alderen, og beskytter også mod hepatitis B. Så længe det midlertidige børnevaccinationsprogram fortsætter, skal børn født af hepatitis B-positive mødre derfor have en Engerix B Pæd ved 5-ugers-børneundersøgelsen, hvorefter de følger det midlertidige børnevaccinationsprogram.

Da postekspositionsvaccination ikke giver fuld garanti for at undgå mor-barn-smitte, skal børnene undersøges for vaccinationseffekt 1-2 måneder efter afsluttet vaccination mod hepatitis B. Der tages en blodprøve for kvantitativ anti-HBsAg, HBsAg samt anti-HBc. Dette skal foregå hos egen læge.

I 2016 blev det kun anmeldt fem personer med kronisk hepatitis B smittet ved iv. stofbrug, mod 22 anmeldte personer i 2015. Rutinemæssig testning af iv. stofbrugere er fortsat påkrævet for at kunne tilbyde kontrol og behandling af hepatitis B i denne gruppe.

(M. Wessman, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

1. marts 2017