Uge 7/8 - 2017

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2016

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2016

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2016. Tallene kan blive justeret på grund af sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2015 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2011-2015, med angivelse af laveste og højeste antal tilfælde.

Der har ikke været anmeldt tilfælde af hæmorrhagisk feber, meningokoksygdom gruppe A, pest, polio, rabies eller rubella.

Se årsopgørelsen for 2016 (pdf).

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

22. februar 2017