Uge 28-32 - 2014

Ændring af HPV-vaccinationsprogrammet for 12- og 13-årige piger

Ændring af HPV-vaccinationsprogrammet for 12- og 13-årige piger

Vaccination mod human papillomavirus (HPV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i januar 2009 som et tilbud til piger fra de fylder 12 år, EPI-NYT 35/08, og frem til 18 år, EPI-NYT 1-2/14.
 
Der er desuden fortsat mulighed for HPV-vaccination til kvinder fra fødselsårgangene 1993-1997 til udgangen af 2015.

Baggrund for ændring af vaccinationsprogrammet

HPV-vaccination er hidtil blevet givet i et tre-dosis-program med Gardasil® ved dag 0, 2 måneder og 6 måneder. Denne anbefaling har været baseret på, at dette program blandt 9-13 årige piger medførte antistof-niveauer, der ikke var lavere end hos unge kvinder i alderen 16-26 år, som blev vaccineret efter samme program. Vaccination med Gardasil® er i sidstnævnte aldersgruppe vist at kunne forebygge udvikling af præmaligne genitale læsioner, præmaligne anale læsioner, kræft i livmoderhalsen, analcancer og kønsvorter relateret til specifikke HPV-typer. I alt 70 % af tilfælde af livmoderhalskræft skyldes HPV-type 16 eller 18, og 90 % af tilfælde af kondylomer skyldes HPV-type 6 eller 11.

Ny forskning har vist, at antistof-niveau efter HPV-vaccination i et to-dosis-program med 6 måneders interval mellem doser blandt 9-13 årige piger efter 3 års opfølgning ikke var lavere end antistof-niveau efter et tre-dosis-program hos unge kvinder i alderen 16-26 år. Disse resultater har betydet, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har godkendt Gardasil® i et to-dosis-program givet dag 0 og 6 måneder i 9-13 års alderen. Tilsvarende har Sundhedsstyrelsen besluttet, at Gardasil® fremover kan gives i et to-dosis-program til piger i børnevaccinationsprogrammet. Denne ændring træder i kraft fra dags dato.

Vaccinationsprogrammet

Piger i 12-års-alderen, som ikke er påbegyndt vaccination med Gardasil®, skal således vaccineres efter et to-dosis-program. Der anvendes de normale ydelseskoder for 1. HPV-vaccination=8328 og for 2. HPV-vaccination=8329. Minimumsintervallet mellem de to doser er 6 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for et år. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald som vanligt 3 måneder. Piger, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, skal vaccineres efter et tre-dosis-program.

Tilpasning til vaccinationsprogrammet

1. Piger, som kun har fået én dosis Gardasil® i alderen 12-13 år.
Såfremt pigen har fået første dosis før hun fyldte 14 år og der er gået under ét år siden første dosis, kan der færdigvaccineres efter et to-dosis-program.

2. Piger, som har fået to doser Gardasil® med minimum 6 måneders og maksimum 1 års interval og som har fået første dosis før de fyldte 14 år.
Disse piger kan betragtes som færdigvaccineret.

Alle piger som var fyldt 14 år ved første vaccination, eller som ikke er med i de to ovennævnte grupper med mulighed for tilpasning til vaccinationsprogrammet, bør tilbydes færdigvaccination efter et tre-dosis-program.

Kommentar

Effekten af HPV-vaccination er størst hos piger som ikke er inficeret med HPV, og Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at piger vaccineres så tidligt som muligt og før seksuel debut, for at få den bedste beskyttelse mod livmoderhalskræft. I det danske børnevaccinationsprogram er HPV-vaccination til piger placeret i 12-års-alderen. Det gratis tilbud i børnevaccinationsprogrammet gælder dog indtil piger fylder 18.

Der findes ikke studier af varigheden af effekten af et to-dosis-program med Gardasil® udover 3 år, men det forventes, at effekten er langvarig.

Sundhedsstyrelsen er ved at få trykt opdaterede tillæg til vaccinationspjecen til forældrene. Det opdaterede tillæg erstatter det hidtidige midlertidige tillæg og skal derfor udleveres både til børn, der vaccineres med DiTeKiPolHibHbv-vaccinen og til børn, der vaccineres med HPV-vaccinen.

De opdaterede trykte foldere sendes ud med de kommende vaccineleverancer fra SSI. Indtil de opdaterede printede foldere er modtaget kan der printes en pdf af den opdaterede folder via disse to links:

Dansk version (pdf) og engelsk version (pdf).
(Sundhedsstyrelsen)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

6. august 2014