Uge 13 - 2014

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2013
ERRATUM

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2013

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2013. Tallene kan blive justeret pga. sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2012 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2008-2012, med angivelse af mindste og største antal tilfælde. Der har ikke været anmeldt tilfælde af anthrax, difteri, hæmorrhagisk feber, pest, polio eller rabies.

Se årsopgørelsen for 2013 (pdf) - findes også under pdf-ikonet øverst.

ERRATUM

I EPI-NYT 12/14 om bakterielle tarminfektioner 2013 var der en fejl i afsnittet ”Verocytotoksin-producerende E. coli (VTEC)”
vedrørende det registrerede antal VTEC-infektioner i 2013. Den korrekte tekst skal være:

”Gennem laboratoriemeldesystemet blev registreret 192 tilfælde (3,4 pr. 100.000) af VTEC, hvilket var uændret i forhold til 2012, hvor der forekom 193 tilfælde, figur 2. Bakterieisolater var til rådighed for 186 VTEC-tilfælde – heraf fire patienter med to forskellige VTEC-typer. Fordelingen på O-grupper, fremgår af tabel 2. Isolater types løbende med PFGE (Pulsed-Field Gel-Elektroforesis) med det formål at opdage udbrud. Der forekom ingen generelle udbrud med VTEC i 2013”.

Som følge af det ændrede totale antal registrerede VTEC-infektioner, ændrer fordelingen af de ti hyppigst forekommende O-grupper sig også en smule.

Den korrekte tabel 2 gengives herunder:

EPI-NYT uge 13 2014 tabel 2

Redaktionen beklager fejlen.

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

26. marts 2014