Uge 51 - 2013

Vandskade efter stormen Bodil

Vandskade efter stormen Bodil

Vandskader med store mængder vand kan forårsage sygdomme på kort sigt og give indeklimaproblemer i form af svamp på lang sigt.

Brug af værnemidler og håndhygiejne samt hurtig bortskaffelse af vandet og tørring kan forebygge disse to forhold.

Efter stormen Bodil er der mange private og professionelle, der i disse dage rydder op efter omfattende vandskader. Indtrængen af vand i bygninger i forbindelse med oversvømmelser, skybrud eller rørskade kan kræve indsættelse af infektionshygiejniske foranstaltninger. Målet med disse foranstaltninger er at forebygge mugdannelse og sygdomme i forbindelse med kontakt af forurenet vand og slam.

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) har på SSI’ hjemmeside udarbejdet et tema om vandskade, hvor man kan finde oplysninger om bl.a. brug af værnemidler og erfaringer og resultater fra 2011, hvor store vandskader ramte København.
(Central Enhed for Infektionshygiejne)

Glædelig jul og godt nytår

Med mindre særlige forhold optræder, udkommer EPI-NYT først igen i uge 2, 2014. Personalet i Afdeling for Infektionsepidemiologi ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår.
(Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

18. december 2013