Uge 42 - 2013

Udbud på to vacciner til børnevaccinationsprogrammet

Udbud på to vacciner til børnevaccinationsprogrammet

SSI har i en periode haft produktionsproblemer af teknisk karakter i forbindelse med fremstilling af den poliovaccine (Pol), som skulle indgå i to af vaccinerne i det danske børnevaccinationsprogram. Derfor skal der nu findes en anden midlertidig leverandør.

De tekniske problemer har desværre resulteret i, at SSI kan forudse en midlertidig mangelsituation for Type 2 polio komponenten. Når det nuværende lager er opbrugt, vil SSI derfor ikke kunne levere de sædvanlige DiTeKiPol/HIB vacciner og DiTeKiPol booster vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Det forventes, at dette vil ske først i det nye år.

For at imødegå en mangelsituation søger SSI i en periode at erstatte disse to vacciner ved at indkøbe tilsvarende godkendte vacciner fra udenlandske producenter gennem et EU-udbud.

Der findes to andre producenter på markedet, som har vacciner, der svarer til dem, der normalt bruges i det danske vaccinationsprogram. Disse producenters vacciner bruges i vore nabolande.

Når resultatet af udbuddet kendes ultimo november, vil der komme detaljeret vejledning om den midlertidige tilpasning af vaccinationsprogrammet til de nye vacciner.

Det skal bemærkes, at de tekniske problemer er opdaget så tidligt, at de pågældende vacciner ikke er gjort færdige. De vacciner, der er på markedet og aktuelt anvendes i børnevaccinationsprogrammet har således ikke været berørt, og indtil videre skal lægerne vaccinere børnene som hidtil med SSI’s produkter.
(Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Information fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen vurderer, at et midlertidigt skift af vaccineleverandør er uden større problemer for det danske børnevaccinationsprogram. De praktiserende læger skal foreløbigt forsætte vaccinationer som hidtil med de nuværende vacciner.
Sundhedsstyrelsen opfordrer samtidig praktiserende læger til at holde sig orienterede via Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk
(Sundhedsstyrelsen) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

16. oktober 2013