uge 39a - 2012

Influenzasæson 2012/2013

Influenzasæson 2012/2013

Gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 26. juni 2012, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  - kroniske lungesygdomme
  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - diabetes 1 eller 2
  - medfødt eller erhvervet immundefekt
  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - kronisk lever- og nyresvigt
  - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko 
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) 
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko 
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om gratis influenzavaccination i tilknytning til bekendtgørelsen. Vejledningen kan findes på via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober og året ud, for gravide i 2. og 3. trimester til 1. marts 2013.

Information

Sundhedsstyrelsen gennemfører igen i år en kampagne, der informerer om influenzavaccination. Der er i uge 37-38 blevet sendt plakater og andet materiale til alment praktiserende læger samt til kommuner, apoteker og jordemodercentre. Ekstra eksemplarer af plakater og visitkort om influenzavaccination kan bestilles hos Sundhedsstyrelsen på telefon 7026 2636.

Desuden er der mulighed for at hente informationsbreve til patienter i risiko samt øvrigt materiale på hjemmesiden www.beskytdigmodinfluenza.dk. Kampagnen består desuden af tv-spots i uge 39 og 40 samt annoncer i ugeblade, aviser og i patientforeningernes blade.

Børn

Børn over 6 mdr., der har risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination. Oftest følges disse børn i pædiatrisk ambulatorium, men de kan også vaccineres gratis hos praktiserende læge/speciallæge eller evt. på vaccinationsklinik. En vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på selskabets hjemmeside.

Børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Børn i alderen 6 mdr. til og med 35 mdr. vaccineres med halv dosis af vaccinen.

Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper.

Graviditet og amning

Alle gravide i 2. og 3. trimester anbefales influenzavaccination. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.

Erfaringer med vaccination af gravide har vist, at der ikke er øget risiko for medfødte misdannelser eller andre graviditets-relaterede bivirkninger. Influenzavaccination kan gives i ammeperioden.

Dissemineret sklerose og hiv

Patienter med dissemineret sklerose har ved influenzasygdom en risiko for nye attakker, mens der ikke er fundet øget risiko for nye attakker som følge af vaccination.

Vejledning om eventuel vaccination af hiv-smittede gives på den infektionsmedicinske afdeling, der følger patienten.

Influenzavacciner, sæson 2012/2013

Vaccinerne indeholder de mest aktuelle stammer af de tre sæsoninfluenzavirus, der cirkulerer globalt:

 • A/California/7/2009 (H1N1)-lignende virus (2009 pandemivirus)
 • A/Victoria/361/2011 (H3N2)-lignende virus
 • B/Wisconsin/1/2010-lignende virus.

Vaccinerne opfylder WHO’s anbefaling for den nordlige halvkugle for sæsonen 2012/2013. Influenzavacciner fra sidste sæson kan ikke anvendes på grund af holdbarheden.

Leverance

Der er i år hjemtaget 4 vacciner fra 4 producenter. Ingen af vaccinerne indeholder adjuvans eller thiomersal.
Tre af vaccinerne indeholder bestanddele af inaktiveret influenzavirus (split-vaccine). De distribueres som første valg til børn og voksne og anses for ligeværdige til beskyttelse mod influenza. Det er i år også muligt at bestille en vaccine med levende svækket influenzavirus, der gives intranasalt til børn i alderen 2-17 år. Sidstnævnte vaccine er dyrere end de øvrige vacciner. For mere detaljeret information om de enkelte produkter samt ”spørgsmål og svar” henvises til www.ssi.dk.

Beskyttelsesgrad

Immunitet efter vaccination med inaktiveret influenzavirus opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af graden af overensstemmelse mellem cirkulerende virus og virus-stammerne i vaccinen. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination 70-90 % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere. Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 60 %.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige reaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner medfører ikke influenzasygdom.

Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af indholdsstofferne, og hvor tidligere reaktion var af anafylaktoid karakter, bør ikke vaccineres. Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives intramuskulært.
Neuramidasehæmmere kan bruges forebyggende til personer, der er uvaccinerede pga. kontraindikationer samt til uvaccinerede kontaktpersoner.
(T.G. Krause, L.K. Knudsen, Afd. for Infektionsepidemiologi) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

26. september 2012