Uge 16 - 2012

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2011

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2011. Tallene kan blive justeret pga. sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2010 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2006-2010, med angivelse af mindste og største antal tilfælde. Der har ikke været anmeldt tilfælde af anthrax, difteri, hæmorrhagisk feber, pest, polio eller rabies.

Se årsopgørelsen for 2011 (pdf)

Afdeling for Infektionsepidemiologi

18. april 2011