Uge 47 - 2011

Akut og kronisk hepatitis B 2011

Akut og kronisk hepatitis B 2010

Akut hepatitis B 2010

I 2010 blev der anmeldt 27 tilfælde af akut hepatitis B virus (HBV)-infektion, heraf 21 mænd, tabel 1. Medianalderen var 40 år (spændvidde 20-81). I alt 22 (81%) var danskfødte og fem (19%) indvandrere. I alt 18 (67%) var smittet i Danmark, af disse var 14 danskfødte, mens fire var indvandrere. Fire personer (15%) var smittet i udlandet, alle danskfødte. For fem personer, fire danskere og en udlænding, var smitteland uoplyst. Tolv af de 27 var smittet ved heteroseksuel kontakt, fem ved homoseksuel kontakt, og for ti personer var smittevejen ukendt.

Kronisk hepatitis B 2010

I 2010 blev der anmeldt 136 tilfælde af kronisk HBV-infektion, tabel 2. I alt 79 (58%) var kvinder, tabel 3, heriblandt 29 (37%) gravide. Medianalderen var 33 år (spændvidde 1-65). Blandt de anmeldte tilfælde var 15 (13%) af dansk herkomst og 121 (87%) af udenlandsk herkomst. Indvandrerne var fordelt på 42 forskellige nationaliteter, heraf var 55  (46%) fra Asien. Den hyppigste smittevej var mor-barn-smitte, tabel 4. Ét barn med udenlandske forældre blev anmeldt HBV-smittet i Danmark ved fødslen. Barnet var født før indførsel af generel screening af gravide for HBV. I alt fire personer blev anmeldt som nosokomielt smittet, én af disse angav at være smittet i Danmark. Personen formodes smittet via blodprodukter før indførsel af screening af donorblod.

Generel screening af gravide

I 2010 identificerede den generelle screening af gravide i alt 205 HBsAg-positive, heriblandt syv (3%) af dansk herkomst, tabel 5. Kun 105 af de 205 gravide kvinder (51%) var anmeldt til epidemiologisk afdeling på formular 1515, jf. lægers pligt til anmeldelse af smitsomme sygdomme. Af 105 gravide med en anmeldelse blev de 29 anmeldt i 2010 og fire i 2011. Af samtlige anmeldte var andelen af nyanmeldte således 31%. De resterende 72 var kendt med kronisk HBV-infektion og anmeldt forud for gravidscreeningen.

Kommentar

Antallet af personer anmeldt med akut HBV-infektion lå i 2010 på samme lave niveau som i de seneste år. Antallet af personer anmeldt med kronisk HBV-infektion var det laveste siden anmeldepligten blev indført i 2000, figur 1.
HBV-infektion erhvervet ved fødslen er den hyppigste årsag til kronisk HBV-infektion. I Danmark er børn af indvandrere fra højendemiske områder i størst risiko for smitte. Screeningen af gravide er derfor den vigtigste opgave i forebyggelsen af kronisk HBV-infektion her i landet. Et barn, der fødes af en kvinde, der er HBV-bærer, kan beskyttes mod smitteoverførsel, hvis det vaccineres umiddelbart efter fødslen, samt når det er 1, 2 og 12 måneder gammelt. Det er vigtigt, at jordemødre og obstetrikere er opmærksomme på, om den gravides hepatitis B-status er markeret i hhv. svangre- og hospitalsjournalen. Det er ligeledes vigtigt, at de praktiserende læger er opmærksomme på, om der foreligger en positiv HBsAg-test, og følger op på dette, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om generel screening af gravide, som findes på www.sst.dk.
(B. Søborg, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

23. november 2011