Uge 39 - 2011

Sæsoninfluenza-vaccination 2011/2012

Sæsoninfluenza-vaccination 2011/2012

Gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination af visse persongrupper af 4. juli 2011, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 1. Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 2. Førtidspensionister
 3. Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  - kroniske lungesygdomme
  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - diabetes 1 eller 2
  - medfødt eller erhvervet immundefekt
  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - kronisk lever- og nyresvigt
 4. Svært overvægtige (vejledende BMI over 40)
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 6. Gravide i 2. og 3. trimester
 7. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om gratis influenzavaccination i tilknytning til bekendtgørelsen.
Vejledningen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober og året ud, for gravide i 2. og 3. trimester til 1. marts 2012.

Information

Sundhedsstyrelsen har udsendt informationsbrev og plakater til alment praktiserende læger landet over. Herudover er der udsendt materiale til kommuner, apoteker og fødeafdelinger med information om gratis influenzavaccination af risikogrupper.

Mere information om influenzavaccination inkl. vejledning kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.beskytdigmodinfluenza.dk.

Fra uge 39 bliver der udsendt information om influenzavaccination målrettet risikogrupperne via annoncer, tv og skærme på apoteker og i lægehuse.

Børn

Børn over 6 mdr., der har risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination. Oftest følges disse børn i pædiatrisk ambulatorium, men de kan også vaccineres gratis hos praktiserende læge/speciallæge eller evt. på vaccinationsklinik.
En vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på www.paediatri.dk.

Børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval.
Børn i alderen 6 mdr. til og med 35 mdr. vaccineres med halv dosis af vaccinen.

Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper.

Graviditet og amning

Alle gravide i 2. og 3. trimester anbefales influenzavaccination.
Gravide, der tilhører én af de nævnte risikogrupper for kronisk syge, anbefales vaccination uafhængig af stadiet af graviditeten.

Erfaringer med vaccination af gravide har vist, at der ikke er øget risiko for medfødte misdannelser eller andre graviditetsrelaterede bivirkninger.

Influenzavaccinerne kan gives i ammeperioden.

Dissemineret sklerose og hiv

Patienter med dissemineret sklerose har ved influenzasygdom en risiko for nye attakker, mens der ikke er fundet øget risiko for nye attakker som følge af vaccination.

Vejledning om eventuel vaccination af hiv-smittede gives på den infektionsmedicinske afdeling, der følger patienten.

Influenzavacciner, sæson 2011/2012

Vaccinerne indeholder de mest aktuelle stammer af de tre sæsoninfluenzavirus, der cirkulerer globalt:

 • A/California/7/2009 (H1N1)-lignende virus (2009 pandemivirus)
 • A/Perth/16/2009 (H3N2)-lignende virus
 • B/Brisbane/60/2008-lignende virus.

Vaccinerne indeholder bestanddele af inaktiveret influenzavirus (split-vaccine), men ikke adjuvans eller thiomersal.

Vaccinerne opfylder WHO's anbefaling for den nordlige halvkugle for sæsonen 2011/2012.

Influenzavacciner fra sidste sæson kan ikke anvendes på grund af holdbarheden.

Leverance

Der er i år hjemtaget fire vacciner fra tre producenter. Vaccinerne anses for ligeværdige til beskyttelse mod influenza.

To af vaccinerne distribueres som første valg til børn og voksne.

To andre vacciner kan rekvireres i særlige tilfælde. En vaccine uden spor af hønseæg/kyllingeprotein, neomycin eller gentamycin til personer over 18 år med verificeret Type 1 allergi over for et af disse stoffer kan rekvireres telefonisk.
En intradermal vaccine med lille volumen (0,1 ml og let anvendelig mikronål) til personer i alderen 18-59 år. Sidstnævnte vaccine er dyrere end de øvrige vacciner.

Beskyttelsesgrad

Immunitet opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder.
Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen.

Hos yngre, raske personer forebygger vaccination 70-90 % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus.
Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere.
Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 60 %.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige reaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. Vaccinen medfører ikke influenzasygdom.

Tidligere reaktion med feber, hævelse eller ømhed ved pandemivaccination (Pandemrix@) er ikke en kontraindikation mod sæsoninfluenzavaccinen.

Personer, der er overfølsomme over for indholdsstofferne, og hvor tidligere reaktion var af anafylaktoid karakter, bør ikke vaccineres.

Personer over 18 år med verificeret type 1 allergi over for æg, neomycin eller gentamycin kan tilbydes en særlig vaccine, se ovenfor.

Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives intramuskulært.

Neuroamidasehæmmere kan bruges forebyggende til personer, der er uvaccinerede pga. kontraindikationer samt til uvaccinerede kontaktpersoner.
(T.G. Krause, S. Glismann, L.K. Knudsen, Epidemiologisk afdeling) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

28. september 2011