Uge 2 - 2011

Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram

Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram

Difteri, tetanus, pertussis og polio

I de fleste lande uden for Europa er vaccinationsprogrammer opbygget omkring DTP (Difteri-Tetanus-Pertussis) og poliovaccine, som gives samtidigt, evt. i kombination. Starttidspunktet er ofte tidligere, og intervallerne kan være kortere end i det danske program. Desuden kan der i nogle tilfælde være tvivl om, hvorvidt vaccinen har været opbevaret korrekt.

På denne baggrund anbefales det, at et barn, der er påbegyndt et vaccinationsprogram i udlandet, får i alt fire vaccinationer mod difteri, tetanus (stivkrampe), pertussis (kighoste) og polio i den primære vaccinationsserie samt én revaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio.
Revaccination anbefales 4-5 år efter afsluttet primærvaccination, sædvanligvis i 5-årsalderen.

Ved planlægning af det enkelte barns vaccinationsprogram anbefales det kun at medregne vaccinationer, for hvilke der foreligger tilfredsstillende skriftlig eller mundtlig dokumentation. Alle vaccinekomponenter betragtes hver for sig, også selvom de er givet som en del af en kombinationsvaccine.

Usikker vaccinationsstatus

Børn under 5 år
Ved usikre oplysninger om tidligere vaccinationer begyndes forfra med samme interval som i det danske børnevaccinationsprogram, dvs. to måneder mellem 1. og 2. vaccination og mindst seks mdr. mellem 2. og 3. vaccination.
Ved kraftige lokalreaktioner anbefales det at måle antistoffer mod difteri og tetanus efter én måned.

Børn på 5 år eller derover
For at undersøge om barnet er tilstrækkeligt primærvaccineret, gives en DiTe-KiPol Booster, og efter én måned måles antistoffer mod difteri og tetanus.
Ved antistofniveau < 0,1 IU/ml for enten difteri eller stivkrampe kan man ikke regne med, at barnet er primærvaccineret.
Det anbefales da at give tre DiTe-KiPol-vaccinationer med samme interval som i det danske børnevaccinationsprogram.

DiTeKiPol-vaccinen kan også anvendes til større børn.
Ved antistofniveau >= 0,1 IU/ml for både difteri og stivkrampe er barnet formentlig primærvaccineret.
Beskyttelsens varighed vil da afhænge af antistofniveauet, EPI-NYT 7/04 (pdf).

Sikker vaccinationsstatus

Barnet vaccineres efter nedenstående anbefalinger, under hensyntagen til minimumsintervaller for de enkelte vacciner.

DTP
Ved manglende DTP-vaccinationer suppleres med DiTeKiPol-vaccinationer.
Børn, der er vaccineret:

  • 1 x med DTP, anbefales tre doser DiTeKiPol med samme intervaller som i det danske børnevaccinationsprogram
  • 2 x med DTP, anbefales to doser DiTeKiPol med mindst 6 mdrs. interval
  • 3 x med DTP, anbefales én dosis DiTeKiPol mindst 6 mdr. efter sidste DTP.

Revaccination med DiTeKiPol Booster anbefales 4-5 år efter afsluttet primær-vaccination, sædvanligvis i 5-årsalderen.
Herefter anbefales diTeBooster hvert 10. år.

Polio
OPV (Oral Polio Vaccine) og IPV (Inaktiveret Polio Vaccine) er ligeværdige til at opnå immunitet mod polio.
For børn, der tidligere er vaccineret med OPV, medregnes vaccinationer givet efter 6-ugersalderen.

IPV kan gives som monokomponent-vaccine, men vil ved vaccination som oftest kunne gives som en del af DiTeKiPol.
Børn, der er vaccineret:

  • 1 x med OPV, anbefales tre doser IPV med samme interval som for DiTeKiPol
  • 2 x med OPV, anbefales to doser IPV med mindst 6 måneders interval
  • 3 x med OPV, anbefales én dosis IPV mindst 6 måneder efter sidste poliovaccination
  • 4 x med OPV, anses for primærvaccineret.

Revaccination med IPV gives 4-5 år efter afsluttet primærvaccination, sædvanligvis i 5 års-alderen.

Hib
Alle tidligere Hib-vaccinationer medregnes, uanset hvornår de er givet.
Børn opnår med alderen naturlig immunitet, hvorfor antal doser reduceres, jo ældre barnet er.

Børn under 5 mdr., som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives tre vaccinationer med de sædvanlige intervaller.

Børn i alderen 5-12 mdr., som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives to vaccinationer med to mdrs. interval.

Børn i alderen 1-5 år, som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives kun én vaccination.

Børn på 6 år eller derover er normalt naturligt immune og skal ikke vaccineres. Dog anbefales Hib-vaccination til splenektomerede indtil 15-årsalderen.

Pneumokokker
Alle børn under to år tilbydes gratis vaccination med konjugeret pneumokokvaccine (PCV).

Børn under 1 år anbefales tre vacciner. Minimumsintervaller er én måned mellem 1. og 2. vaccine og to måneder mellem 2. og 3. vaccine.

Børn, der er over 1 år ved første vaccination, gives 2 vacciner med mindst 2 måneders interval, EPI-NYT 37/07 (pdf).

MFR
Vaccinationer givet før 12 mdrs. alderen medregnes ikke.
Såfremt barnet kun er vaccineret mod én af sygdommene (oftest mæslinger), vaccineres barnet som vanligt to gange.
Minimumsintervallet mellem to MFR-vacciner er én måned, EPI-NYT 7/07 (pdf).

HPV
Piger i alderen fra 12 til 15 år tilbydes tre HPV-vaccinationer. Det anbefales at bruge samme HPV-vaccine til alle tre vaccinationer.
Minimumsintervallet mellem 1. og 2. vaccine er én måned og mellem 2. og 3. vaccine er tre måneder, EPI-NYT 35/08 (pdf).

Hepatitis B
Mange lande vaccinerer mod hepatitis B i deres børnevaccinationsprogram.
Børn, der er påbegyndt hepatitis B-vaccination, bør færdiggøre denne, hvis de tilhører en risikogruppe, dvs. født af kronisk smittet moder, EPI-NYT 41/05 (pdf), eller hvis der i øvrigt findes personer med kronisk hepatitis B i husstanden, EPI-NYT 33/06 (pdf). I disse tilfælde betales vaccinen af Sygesikringen.

For øvrige børn, som er påbegyndt vaccination, kan det være hensigtsmæssigt at færdigvaccinere, forældrene skal dog selv betale for vaccinen.

BCG
Nogle børn er BCG-vaccineret. Vaccinen er ikke en del af det danske program, og der er ikke dokumenteret effekt af revaccination.

(Vaccinationsteam, Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

12. januar 2011