Uge 13 - 2011

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2010

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2010

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2010 samt fordelingen på regioner og landsdele.
Tallene kan blive justeret pga. sene anmeldelser og nye oplysninger.
Til sammenligning er anført antal i 2009 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2005-2009, med angivelse af mindste og største antal tilfælde.
Der har ikke været anmeldt tilfælde af anthrax, difteri, hæmorrhagisk feber, kolera, pest, polio eller rabies.
(Epidemiologisk afdeling)

Se årsopgørelse 2010 her (pdf) - findes også under pdf-ikonet øverst. 

30. marts 2011