Uge 35 - 2010

Syfilis 2009, 
PCR-diagnostik af genitale sår, 
Ny SSI hjemmeside

Syfilis 2009

Der blev rapporteret 326 tilfælde af syfilis i 2009, heraf 43 tilfælde af senstadier, som ikke er anmeldelsespligtige, EPI-NYT 23/09 (pdf).

I alt 283 tilfælde var erhvervet inden for de seneste to år og således anmeldelsespligtige; én person var anmeldt med to episoder.

I alt 252 tilfælde var påvist ved serologi på SSI og anmeldt; heraf var 24 tillige PCR-positive.

Syv tilfælde var anmeldt, men påvist alene ved PCR, og 24 tilfælde var serologisk påvist på SSI, men ikke anmeldt af den indsendende læge.

Der blev ikke anmeldt tilfælde af medfødt syfilis.

I alt 303 tilfælde var blandt mænd, 22 blandt kvinder, og for ét tilfælde var køn og alder uoplyst, tabel 1.
Medianalderen var 37 år for begge køn (spændvidde 17-82 år for mænd og 21-69 år for kvinder)

Anmeldte tilfælde

Blandt de 259 anmeldte tilfælde var 247 mænd (95 %) og 12 kvinder.

Blandt mændene var 215 danskfødte, 28 var indvandrere, tre var turister og for én var oprindelse uoplyst. Blandt kvinder var syv danskfødte, fire indvandrere og én turist.

Antallet af anmeldte tilfælde af nyligt erhvervet syfilis er således steget yderligere siden 2008, figur 1.

Fordeling på landsdele fremgår af tabel 2.

Smitteforhold

Ni kvinder var smittet i Danmark, for tre var smitteland uoplyst.

Blandt mændene var 213 (86 %) mænd, der har sex med mænd (MSM) heraf var 187 (88 %) smittet i Danmark, seks i udlandet og for 20 var smitteland ikke oplyst.

Tredive (14 %) var heteroseksuelt smittede, heraf 18 (60 %) smittet i Danmark, fire i udlandet, og otte havde uoplyst smitteland. For fire var smittemåde uoplyst.

Syfilis og hiv

Oplysninger om hiv-status forelå for 236 tilfælde, hvoraf 88 (37 %) var hiv-positive; alle var mænd, bortset fra en kvinde, der tidligere havde været en mand.

Blandt de hiv-positive mænd var tre anmeldt som smittet med syfilis af kvinder, resten var MSM. Blandt anmeldte MSM med oplyst hiv-status var flertallet således hiv-negative, i modsætning til de seneste fire år, figur 2.

I alt 36 MSM og to heteroseksuelt smittede mænd var tidligere anmeldt med syfilis, 32 af disse var hiv-positive. Femogtyve af de flergangsanmeldte var anmeldt mere end én gang tidligere, heraf 21 hiv-smittede. Blandt de flergangsanmeldte hiv-positive MSM var der fem (20 %), der var anmeldt som hiv-negative ved et foregående syfilistilfælde.

Kommentar

Stigningen i antallet af syfilistilfælde blandt MSM fortsætter. I 2010 er allerede anmeldt næsten samme antal som i hele 2009.

Syfilis florerer nu blandt MSM, som er, eller opfatter sig som, hiv-negative. Dette ses ved, at antallet af hiv-positive MSM anmeldt med syfilis steg med 25 % i forhold til 2008, mens stigningen blandt hiv-negative MSM imidlertid var på 135 %.

Syfilis er en markør for ubeskyttet sex, og således også markør for risikoen for hiv-smitte.

Især hiv-smitte fra nysmittede, endnu ikke diagnosticerede hiv-positive er en risiko, da hiv er mest smitsomt i det første stadie.
Patienter, der testes for syfilis, bør samtidig hiv-testes, EPI-NYT 46/09 (pdf).
(G. St-Martin, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling, S. Hoffmann, J.S. Jensen, Afdeling for Mikrobiologisk Overvågning og Forskning)

PCR-diagnostik af genitale sår 

Der er på SSI udviklet en PCR til påvisning af Treponema pallidum og visse andre relevante bakterier i chankersuspekte læsioner og andre genitale sår.

Patienter i disse tidlige stadier har ofte ikke udviklet påviselige antistoffer, og ved tidlig behandling vil enkelte forblive seronegative. Samme prøve kan også undersøges for LGV, ulcus molle og herpes virus. Der blev i 2009 diagnosticeret 31 syfilistilfælde med denne metode, der vil blive tilgængelig som rutineundersøgelse i nær fremtid.
(J.S. Jensen, Afdeling for Mikrobiologisk Overvågning og Forskning)

Ny SSI hjemmeside

Den 1. september 2010 lanceres SSI’s hjemmeside på www.ssi.dk med nyt design og øget brugervenlighed.
(Statens Serum Institut)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner 

1. september 2010