Uge 13/14 - 2010

Influenzasæsonen 2009-2010

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2009

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2009.
Tallene kan blive justeret pga. sene anmeldelser og nye oplysninger.

Til sammenligning er anført antal i 2008 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2004-2008, med angivelse af mindste og største antal tilfælde.

Der har ikke været anmeldt tilfælde af anthrax, difteri, hæmorrhagisk feber, lepra, pest, polio eller rabies.

På bagsiden ses årsopgørelsen for 2009 fordelt på regioner og landsdele.
(Epidemiologisk afdeling)

Se hele årsopgørelse 2009 her... (pdf)

7. april 2010