Uge 12 - 2010

Zoonotiske tarminfektioner 2009
World TB Day 2010

Zoonotiske tarminfektioner 2009

Zoonoser er sygdomme, der overføres fra dyr til mennesker. Zoonotiske tarminfektioner opstår efter indtagelse af forurenede fødevarer eller vand, eller efter kontakt til inficerede dyr eller mennesker.

Bakterielle tarmpatogener overvåges via laboratoriemeldesystemet. Desuden er levnedsmiddelbåren infektion individuelt anmeldelsespligtig på blanket 1515, såfremt der er mistanke til et bestemt måltid eller fødevare.

Generel udvikling

Antallet af salmonellatilfælde faldt til 2129 (39 pr. 100.000) fra 3654 tilfælde i 2008, figur 1.
S. Typhimurium var den hyppigste serotype, tabel 1.

I 2009 faldt antallet af tilfælde med denne type med 62 % i forhold til 2008, hvor et meget stort udbrud forekom, EPI-NYT 49/08 (pdf) og EPI-NYT 1-2/09 (pdf).

S. Enteritidis faldt med 6 % i forhold til 2008, mens gruppen af øvrige serotyper, i alt 762 tilfælde, faldt med 25 %. Denne gruppe fordelte sig på 129 forskellige serotyper.

Der blev i 2009 registreret 3352 tilfælde (61 pr. 100.000) af Campylobacter jejuni/coli-infektioner, omtrent det samme antal som året før, figur 1.

Der blev registreret 238 tilfælde (4,3 pr. 100.000) af Yersinia enterocolitica, 28 % færre end i 2008, figur 1.

Der blev registreret 168 tilfælde (3,0 pr. 100.000) af verocytotoksin-produce­rende E. coli (VTEC), hvilket var 5 % flere end året før. I 2009 var 24 (14 %) af VTEC-tilfældene forårsaget af serogruppe O157 og 20 (12 %) af serogruppe O103.

VTEC-infektioner og tilfælde af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) er klinisk anmeldelsespligtige. Der blev anmeldt 133 VTEC-tilfælde, hvoraf en havde HUS. Desuden blev der anmeldt fem tilfælde af HUS, hvor VTEC ikke blev påvist.

Tabel 2: Aldersspecifik incidens pr. 100.000 af zoonotiske tarminfektioner, 2009.

Infektioner erhvervet i udlandet

Igen i 2009 har SSI indhentet rejseoplysninger via telefoninterview med alle salmonellapatienter samt patienter med Campylobacter bosiddende i de tidligere Nordjyllands, Århus og Roskilde amter. Patienterne blev spurgt om dato for sygdomsdebut, og om de i perioden syv dage inden debut havde været i udlandet.
Oplysningerne forelå for 75 % af alle salmonella- og 78 % af campylobacter-tilfælde. Blandt disse var 26 % af campylobacter-tilfældene erhvervet i udlandet, mens det for S. Enteritidis var 46 %, S. Typhimurium 10 % og for gruppen af øvrige salmonella serotyper 40 %. Dette sidste tal dækker over en stor variation mellem forskellige serotyper.

Kommentar

Campylobacter er atter den hyppigste årsag til bakterielle tarminfektioner. Den vigtigste smittekilde er fjerkræ, og flertallet af patienterne smittes i Danmark.
Der var i 2009 flere udbrud med S. Enteritidis, EPI-NYT 36/09 (pdf). Disse bidrog til at øge andelen af S. Enteritidis infektioner erhvervet i Danmark.
(S. Ethelberg, K. Mølbak, Epid. afd., K.E.P. Olsen, F. Scheutz, AMOF) 

World TB Day 2010 

Den 24. marts er International Tuberkulosedag. Formålet med dagen er at skabe opmærksomhed omkring den globale bekæmpelse af tuberkulose (TB).
Årets slogan er: "On the move against tuberculosis – innovate to accelerate action."
Læs mere på www.worldtbday.org.

ECDC/WHO har netop offentliggjort deres anden fælles rapport om tuberkulose i Europa i 2008.
I hele WHO's europaregion blev i 2008 rapporteret 461.645 tilfælde af TB, et fald på 2,6 % i forhold til 2007.
Blandt EU/EEA lande blev i 2008 registreret 82.611 TB-tilfælde, et fald på blot 1,2 % i forhold til 2007, og det laveste fald i de seneste fire år.
Læs mere på www.ecdc.europa.eu.
(P.H. Andersen, Epidemiologisk afd.)

Påskeferie

EPI-NYT udkommer ikke i uge 13, 2010.
(Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, udvalgte laboratoriepåviste infektioner og sentinelovervågning af influenza

24. marts 2010