Covid-19

Sygdommen covid-19 skyldes en infektion i luftvejene med en type coronavirus kaldet SARS-CoV-2. De fleste der bliver smittet, vil få ingen eller kun milde forkølelses- eller influenzalignende symptomer, men nogle mennesker kan blive alvorligt syge.

Alle kan blive smittet med SARS-CoV-2 og udvikle covid-19, men de fleste med covid-19 vil opleve relativt milde symptomer. Nogle patienter oplever dog mere alvorlige sygdomsforløb, hvor de nedre luftveje og eventuelt andre organer i kroppen bliver påvirket i varierende grad. Høj alder, en række kroniske sygdomme, svær overvægt og graviditet øger risikoen for et alvorligt sygdomsforløb.

Nogle personer, der tidligere har haft covid-19, kan opleve langvarige eftervirkninger efter, at de er kommet sig over den akutte fase af infektionen. Disse eftervirkninger kan omfatte problemer med vejrtrækningen, svækket hukommelse og koncentrationsevne, ekstrem træthed, samt andre symptomer. Dødeligheden blandt bekræftede tilfælde af covid-19 er ca. 0,2 procent, afhængig af alder, tilstedeværelsen af andre sygdomme, visse tilstande mv.

Coronavirus er årsag til op mod 25 procent af alle milde forkølelser i Danmark hver vinter. Der findes forskellige typer af coronavirus (CoV), som kan gøre mennesker syge, men særligt tre typer af coronavirus kan give alvorlige luftvejsinfektioner; SARS-CoV-2, der er nært beslægtet med andre kendte coronavirus SARS-CoV-1 (Severe Acute Respiratory Syndrome) og MERS-CoV (Middle Eastern Respiratory Syndrome). Genetiske undersøgelser har vist, at SARS-CoV-2 er 80 procent identisk med SARS-CoV-1, hvilket er baggrunden for, at den har fået navnet SARS-CoV-2.

I 2020 blev SARS-CoV-2 spredt over hele verden, og blev dermed klassificeret som en pandemi.

Symptomer

De hyppigste symptomer på covid-19 er feber, tør hoste, hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, træthed, stoppet eller løbende næse og midlertidigt tab af smags- og/eller lugtesansen.

Alle kan blive smittet med SARS-CoV-2 og udvikle covid-19. De fleste med covid-19 vil opleve relativt milde symptomer, men nogen kan opleve mere alvorlige sygdomsforløb, hvor de nedre luftveje bliver påvirket. Eventuelt andre organer i kroppen bliver påvirket i varierende grad. Høj alder, en række kroniske sygdomme, svær overvægt og graviditet øger risikoen for et alvorligt sygdomsforløb.

Hvis du er i tvivl, om du er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19, kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om personer i særlig risiko.
Personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved covid-19

Årsag

Covid-19 skyldes infektion med coronavirussen SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 betegnes som en zoonose, hvilket betyder, at virus er blevet overført fra et værtsdyr til et menneske med efterfølgende smitte mellem mennesker.

Smitteveje

SARS-CoV-2 bliver primært spredt gennem små dråber i luften, som vi udånder. Disse dråber kaldes aerosoler. Virusholdige aerosoler bliver særligt dannet ved hoste, nys, tale, sang og fysisk aktivitet. Smitte sker især, når man er tæt på en person, der er smittet, typisk inden for en afstand af 1-2 meter. Virus kan også sprede sig ved direkte eller indirekte kontakt.

Direkte smitte kan forebygges ved at have god håndhygiejne i form af håndvask og/eller hånddesinfektion. Indirekte smitte, som sker ved berøring af inficerede overflader, spiller sandsynligvis en mindre rolle i spredning af virus. Indirekte smitte kan forebygges med rengøring og desinfektion af overflader.

Risikoen for smitte bliver øget, når mange mennesker er sammen i et lille rum med dårlig ventilation i længere tid. Det er derfor vigtigt, at sørge for god udluftning og sikre, at der er en tilstrækkelig luftstrøm i rummet, der sikrer frisk luft.

Der er størst risiko for spredning af smitte lige før og efter, at man begynder at få symptomer. Det betyder, at der især kan være smitterisiko i op til 2-4 dage før symptomdebut og 2-4 dage efter.

Virus kan være til stede i de øvre luftveje hos personer med milde symptomer og hos mennesker, der ikke føler sig syge. Virus bliver formentlig ikke spredt så effektivt fra disse personer i forhold til personer, der har tydelige symptomer.

Læs mere om smittespredning af covid-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Sådan smitter covid-19

Forebyggelse

Covid-19 kan forebygges på flere måder, blandt andet ved at:

  • Undgå tæt kontakt med personer, som er syge
  • Blive hjemme fra arbejde, skole eller lignende, hvis man er syg
  • Hyppig udluftning
  • Undgå hoste og nys i håndfladerne, men derimod hoste og nys i albuen/ærmet eller brug et engangslommetørklæde
  • Vaske hænder hyppigt, særligt efter host og nys eller pudset næse
  • Undgå at røre ved øjne, næse og mund uden først at vaske hænder. Dermed nedsættes risikoen for smitte, hvis man skulle have fået virus på hænderne
  • Sørge for at holde overflader rene ved almindelig rengøring
  • Vaccination

Vaccination

Vaccination mod covid-19 nedsætter risikoen for et alvorligt sygdomsforløb. Derfor bliver vaccination anbefalet til personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.
Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod covid-19 til særlige risikogrupper, herunder alle personer på 65 år og derover, personer under 65 år der er i øget risiko for et alvorligt forløb samt gravide i 2. og 3. trimester.

I det danske vaccinationsprogram bliver mRNA-vacciner anvendt, der er opdateret i forhold til de cirkulerende varianter af SARS-CoV-2.

Læs mere om vaccination mod covid-19 i SSIs vaccinationsleksikon.
Covid-19 vaccine Pfizer-BioNTech Variantopdateret (Comirnaty® Omicron XBB.1.5)

Læs mere om målgrupper for vaccination mod covid-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Vaccination mod influenza og covid-19

Behandling

De fleste tilfælde af covid-19 vil giver milde sygdomsforløb, og vil gå over af sig selv uden behov for hospitalsbehandling.

Patienter i særlig risiko for alvorlige sygdomsforløb kan blive behandlet med lægemidler, som kan reducere sygdommens alvorlighed, herunder antivirale midler (nirmatrelvir, remdesivir eller molnupiravir), monoklonale antistoffer og/eller binyrebarkhormon og andre stoffer, der påvirker immunforsvaret.

Den nuværende behandling af alvorlige tilfælde af covid-19 er symptomrettet, og omfatter blandt andet ilttilskud eller respiratorbehandling.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Opdateret klassifikation af covid-19 relaterede indlæggelser

SSI opgjorde dagligt gennem hele covid-19 pandemien antallet af covid-19-relaterede indlæggelser. I denne rapport kan du læse om de opdaterede klassifikationsalgoritmer samt en sammenligning med den oprindelige klassifikation af covid-19-relaterede indlæggelser.