Rabiesvaccine

Vaccine mod hundegalskab
Til injektion

Produktresumé
Rabipur
Verorab - Yderligere information om produktet kan fås via ordre@ssi.dk

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiveret rabiesvirus.

Målgruppen for vaccination

Rejsende til lande, hvor der er høj risiko for smitte med rabiesvirus

Personer med arbejde, der indebærer særlig høj smitterisiko, f.eks. dyrlæger og biologer med tæt kontakt til dyr, som kan være rabiessmittede, herunder flagermus

Vaccinen anvendes både forebyggende og ved mistanke om mulig rabiessmitte.

For information angående anti-rabiesbehandling henvises til Rabies-postekspositions-profylakse.

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af 1 vaccine dag 0 og 1 vaccine dag 7. Der er kun behov for en revaccination ved arbejdsrelateret risiko, se rabies-risikovurdering og anbefalinger. Ved konkret udsættelse for smitte skal tidligere grundvaccinerede dog have 2 vacciner, dag 0 og 3.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut, behandlingskrævende sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne. Ved allergi overfor æg bør Verorab anvendes i stedet for Rabipur. For mere information, se Allergi og vaccination.
Ved mistanke om mulig rabiessmitte bør vaccination altid foretages på trods af ovennævnte forhold. I tilfælde af allergiske reaktioner eller alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination, bør vaccination foretages på hospitalsafdeling under anafylaksi-beredskab.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen kan anvendes under graviditet og amning, når de forventede fordele for moderen opvejer de mulige risici for barnet.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundvaccination med to doser anbefales revaccination kun til personer med risiko for arbejdsrelateret eksposition for rabies, se dog under Vaccinationsdosis. Disse personer revaccineres efter antistofmåling for at sikre kontinuerlig beskyttelse, se rabies-risikovurdering og anbefalinger.