Koleravaccine

Inaktiveret vaccine mod kolera

Drikkes

Produktresumé
Dukoral

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede kolerabakterier af fire forskellige typer samt et genfremstillet, afgiftet toksin fra kolerabakterien.

Målgruppen for vaccination

Koleravaccine anbefales primært til nødhjælpsarbejdere som skal til katastrofeområder, men kan også overvejes ved længerevarende ophold i udviklingslande under primitive forhold. For almindelige turister er risikoen for at pådrage sig kolera meget lille.

Vaccinationsdosis

Vaccination mod kolera består af 2 doser til voksne og børn fra 6 år. Børn i alderen fra 2 til 6 år skal have 3 doser. Børn i denne aldersgruppe: Halvdelen af bufferopløsningen kasseres, og den resterende del (cirka 75 ml.) blandes med al suspensionen i hætteglasset.
Doserne skal indgives med intervaller på mindst 1 uge.
Da vaccinen drikkes bør man være opmærksom på reglerne for indtagelse af mad og drikke. Føde- og drikkevarer bør undgås i 1 time før og 1 time efter vaccination. For yderligere information henvises til produktresuméet samt til egen læge.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer med overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne.
Akut mave-tarm-sygdom
Børn under 2 år.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge

Graviditet og amning

Vaccinen kan gives til gravide og ammende kvinder efter nøje vurdering af potentielle risici og fordele. Se Rejseråd til gravide.  

Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Der kan forekomme lette gener fra mave-tarm-systemet så som diarré eller følelse af oppustethed og kvalme.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Varigheden af beskyttelsen afhænger af alder og antallet af doser givet i grundvaccinationen. For kontinuerlig beskyttelse mod kolera anbefales en enkelt booster-dosis inden for 2 år for voksne og børn fra 6 år og opefter, og inden for 6 måneder for børn i alderen fra 2 til under 6 år. Hvis der er mere end 2 år siden sidste vaccination (mere end 6 måneder for børn i alderen 2 til under 6 år), bør det primære forløb gentages.

Der henvises til egen læge for yderligere detaljer.