Japansk hjernebetændelse-vaccine

Inaktiveret vaccine mod japansk hjernebetændelse
Til injektion

Produktresumé
Ixiaro

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiveret virus.

Målgruppen for vaccination

Børn over 2 mdr. og voksne, som på bestemte tidspunkter rejser til områder i Sydøstasien og det øvrige Asien, hvor japansk hjernebetændelse forekommer.
Der henvises til Sygdomsforekomst under Sygdomsleksikon.

Vaccinationsdosis

Vaccination gives 2 gange inden afrejse med 4 ugers mellemrum. (For personer i alderen 18-65 år kan vaccinen gives 2 gange med 7 dages mellemrum. I dette tilfælde anbefales en tredje vaccination efter et åt.
Vedrørende vaccination af børn i alderen 2 mdr. til 3 år: Børn i denne alder skal have halv dosis, se Rejsevaccination af børn.
Det gælder for begge vaccinationsplaner, at grundvaccination skal være gennemført mindst én uge før potentiel eksponering for japansk encephalitisvirus.
Gives som intramuskulær injektion. De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, unge og voksne, se Injektionsteknik
Der henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge. 

Graviditet og amning

Erfaring savnes, se dog Rejseråd til gravide.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, kvalme, muskelsmerter og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundvaccination dannes der antistoffer, der beskytter mod infektion.
Varigheden af beskyttelsen efter grundvaccination er 12-24 mdr. Ved anvendelse af det hurtige program samt ved kontinuerlig smitteudsættelse anbefales 1. revaccination allerede efter 12 måneder. Efter denne første booster er varighed af beskyttelsen 10 år.