Japansk hjernebetændelse-vaccine

Inaktiveret vaccine mod japansk hjernebetændelse
Til injektion

Produktresumé
Ixiaro

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiveret virus.

Målgruppen for vaccination

Børn over 2 mdr. og voksne, som på bestemte tidspunkter rejser til områder i Sydøstasien og det øvrige Asien, hvor japansk hjernebetændelse forekommer.
Der henvises til Sygdomsforekomst under Sygdomsleksikon.

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af 2 doser med minimum 28 dages mellemrum.
Vedrørende vaccination af børn i alderen 2 mdr til 3 år, henvises til Rejsevaccination af børn.
Ixiaro er også blevet godkendt til et hurtigere program: dag 0 og 7, for personer mellem 18 og 65 år i de tilfælde, hvor personen ikke har mulighed for at anvende standardprogrammet. Det gælder for begge vaccinationsplaner, at grundvaccination skal være gennemført mindst én uge før potentiel eksponering for japansk encephalitisvirus.
Der henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge. 

Graviditet og amning

Erfaring savnes, se dog Rejseråd til gravide.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, kvalme, muskelsmerter og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundvaccination dannes der antistoffer, der beskytter mod infektion.
Varigheden af beskyttelsen efter grundvaccination er 12-24 mdr. Ved anvendelse af det hurtige program samt ved kontinuerlig smitteudsættelse anbefales 1. revaccination allerede efter 12 måneder. Efter denne første booster er varighed af beskyttelsen 5 år.