Influenzavaccine 4-valent højdosis (Fluzone High Dose Quadrivalent)

Inaktiveret højdosis-vaccine mod influenza
Produktresumé
Fluzone High Dose Quadrivalent
Produktresumé i engelsk sprog kan rekvireres via ordre@ssi.dk
Kundebrev §30

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra 4 forskellige influenzavira.
I sæson 2021-20212 er sammensætningen af vaccinen:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-lignende virus
A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2)-lignende virus
B/Washington/02/2019-lignende virus (Victoria linjen)
B/Phuket/3073/2013-lignende virus (Yamagata linjen)

Målgruppen for vaccination

Fluzone High Dose Quadrivalent (Fluzone HD) er en højdosis influenzavaccine. Da ældre personer kan have vanskeligt ved at danne tilstrækkelig beskyttelse på de gængse influenzavacciner, vil de opnå en højere beskyttelse ved brug af denne vaccine. Fluzone er godkendt til anvendelse fra 65 år og derover. I sæsonen 2021-2022 vil vaccinen i Danmark blive tilbudt til personer, der er fyldt 82 år inden den 15. januar 2022, og personer over 65 år, der bor på plejehjem, i plejebolig, eller i friplejebolig og tilsvarende.  For yderligere information se Influenzavaccination

Da der ikke er antibiotikarester i Fluzone HD vil den kunne anvendes til personer fyldt 65 år, hvis disse er allergisk over for enten neomycin eller gentamicin, som de andre 4-valente vacciner kan indeholde spor af. For mere information se Personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte
 

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives sædvanligvis ved influenzasæsonens begyndelse. I 2021 tilbydes vaccinen fra 1. oktober. Vaccinedosis er 0,5 ml, som skal gives intramuskulært.
For yderligere information henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller høj feber, bør vaccination udskydes.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (fx formaldehyd eller æg) Se Bivirkninger og allergi
Personer 64 år eller yngre.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed lokalt på injektionsstedet, desuden hovedpine, utilpashed, generel muskelømhed og feber.
For yderligere detaljer, henvises til produktresuméet.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt
Idet vaccinen ikke har været anvendt tidligere i Danmark har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at Fluzone HD underlægges skærpet indberetningspligt. Dette indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som de har i behandling. Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk

Beskyttelsesvarighed

Beskyttelse opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis i 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen. 
Hos ældre personer er vaccinens beskyttelse mod almindelig influenzasygdom generelt lavere end hos yngre, men influenzavaccination kan beskytte mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald. I sæsonen 2021-22 anbefales derfor en særlig højdosis influenzavaccine til personer, der er fyldt 82 år inden den 15. januar 2022, og personer over 65 år, der bor på plejehjem, i plejebolig eller i friplejebolig og tilsvarende.